KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Õmblemise algõpe ja parandustööd

Registreeri koolitusele!

Kellele: Õppijad, kes soovivad ülevaadet riiete õmblemisest ja parandamisest ning soovivad õmmelda endale lihtsamaid tooteid.
Maht: 26 tundi
Aeg: 08.05-29.05.2018, T ja N, kell 17.00-20.15, 4 ak tundi korraga, kokku 4 nädalat
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 12, kab A022.

Eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija oskab õmmelda lihtsamaid tooteid ja teha parandustöid  ning valida kangaid.

Õppesisu:
• Tööohutus ja töökoha organiseerimine;
• Tööjuhendi lugemine;
• Tootele esitatavad kvaliteedinõuded;
• Erinevate kangaste, riidematerjalidega tutvumine ja valik;
• Õmblemiseks vajalike lisandite ja nende kasutusala tundma õppimine;
• Seeliku või kleidi väljalõikamine;
• Detailide kokkutraageldamine ja proovi tegemine. Parandused vastavalt vajadustele;
• Erinevate õmbluste õmblemine;
• Seeliku või kleidi õmblemine, koos juurdelõigatud detailidega;
• Lukkude õmblemine;
• Erinevate parandustööde lühemaks, kitsamaks, pikemaks, laiemaks harjutamine.

Õpitulemused:
- kasutab õmblustöös erinevaid õmblusseadmeid, nende programme ja abivahendeid
- valib lähtudes rõivaesemest selleks sobiva kanga ja tehnoloogia
- valmistab või kohandab lõiked –  seelik või kleit
- õmbleb rõivaeseme valmis
Kaasa võtta omal valikul kangas, millest toode õmmelda.

Koolitaja: Heli Sakk-Hännikäinen, PKHK rätsepatöö eriala kutseõpetaja
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 170 EUR-i
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Info: Heleri Heinla, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Telefon 44 51 968, 53 446 945

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee