KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Ilukiri

Registreeri koolitusele!

Kellele: Sekretärid, asjaajajad, teenindajad, töötajad, kelle ülesannete hulka kuulub töö- ja olmekeskkonnas visuaalse teksti edastamine (sildid, kuulutused, teated õnnitlused, jne). Koolitusele on oodatud ka teisest valdkonnast huvilised.

Aeg: märts 2018, algusega kell 16.30-19.30, 4 ak tundi korraga, kaks korda nädalas
Maht: 30 tundi
Kursuse kestvus: 2 korda nädalas, 4 akadeemilist tundi korraga, 2 kuud
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu

Eesmärk: Õppija omandab teadmised kirja kujunemisest ja kirjakunsti arengust.
Kursuse käigus omandab õppija laisule- ja vabakäelise kirja põhilised töövõtted, oskab komponeerida initsiaale ja monogramme, oskab komponeerida erinevaid lühitekste (n. õnnitlus, nimi) ja teab värviõpetuse põhiprintsiipe.

Kursuse teemad:
Teooria olulisemad teemad, 5 tundi
1. Kirjutamise ajalugu (piltkiri, kiilkiri, antiikkiri, keskaegne kiri, renessanss kiri, kirja areng barokist klassitsismini, 19. sajandi suunad, areng 20. sajandil ja tänapäeval)
2. Initsiaalid ja monogrammid
3. Mustrite, ornamentide, figuuride, piltide ja sümbolite kasutamine kirjakunstis
4. Kompositsiooni- ja proportsiooniõpetus
5. Kalligraafia kui kunstivorm. Eesti kalligraafe (V.Toots, K.Kaev)
6. Värviõpetus (värvide tajumine, nägemine, värviring, vastandvärvid, värvide psühholoogiline mõju)
7. Trükitud teksti ja käsikirjalise teksti kokkusobitamine
8. Kalligraafilise kirja ja stiliseeritud kirja kasutusalad
Praktilise tegevuse lühikirjeldus, 25 tundi
1. Laisule kirja harjutamine
Praktiline töö algab harjutuslehe ettevalmistamisega ja töövahenditega (laisulekirja viltpliiatsid ja suled, tušš/tint) tutvumisega. Järgnevaks etapiks on õigete töövõtete omandamine, millele järgneb erinevate tähekujude kirjutamise harjutamine. Tähelepanu pööratakse sõnade komponeerimisele ja laisule kirja dünaamikale. Praktilise töö lõpptulemusteks on nime kirjutamine ja õnnitlustekst, milles lisaks õigele tähekujule pööratakse tähelepanu tervikteksti kompositsioonile.
2. Etüüdid proportsioonitaju ja kompositsioonioskuste arendamiseks
Pööratakse tähelepanu teksti suurusele ja mahule ning paigutamisele etteantud kompositsioonipinnale.
3. Värvikompositsioonid värvitaju arendamiseks ja värvimõju uurimiseks. 
Praktilise tunni käigus katsetatakse erinevaid värvikooslusi ja toonierinevusi. Uuritakse klassikalisi ja modernseid värvikooslusi.
4. Vabakäe kalligraafia etüüdid. Sõnade (pealkiri, nimi, nimetus) kirjutamine 
Etüüdid kirjutatakse erinevate kirjutamisvahenditega (n. pliiats, erinevad kalligraafia viltpliiatsid). Töö kulg peab olema tempokas ja koosnema erinevate võtete kasutamisest. Etüüdid aitavad algajal vabaneda hirmust ebaõnnestumiste ees. Lisaks sõnadele, tähtedele ja fraasidele, katsetatakse tervikteksti (n. lühema luuletuse) kirjutamisest. Lisaks kasutatakse etüüdides ornamendi joonistamist ja erinevat joonekalligraafiat.
5. Trükitud aukirjale, diplomile ja tänukirjale nominendi nime kirjutamine, lillekimbukaardile nime ja lühiteksti kirjutamine. 
Praktilise töö aluseks on eelnevalt trükitud/prinditud lehed, millele valitakse stiililt sobiv kiri. Suurt rõhku pööratakse tervikkompositsioonile ja käsikirjalise nime sobilikule proportsioonile.

Tulemus: Õpingud lõpetab õpilane, kes on koostanud õpimapi oma kavanditest, etüüdidest ja lõpetatud praktilistest ülesannetest.
Maksumus: 210 EUR, võimalus maksta kahes osas

Tasumine ning loobumine:  osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht
Info: Telefon 4427870; 53446945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee