KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

E-kursus: Ettevalmistuskursus bioloogias ülikooli sisseastumiseks

Registreeri koolitusele!

e-Õppe Arenduskeskuse korraldatud Eesti e-Kutsekooli aasta e-kursuse konkursil nimetati kursus "Ettevalmistuskursus bioloogia koolieksamiks/riigieksamiks" aasta e-kursuseks reaalvaldkonnas.

Kellele: Gümnaasiumite ja keskkoolide abituriendid, kutseõppeasutuste üldhariduse lõpetajad, kooli varemlõpetanud, kellel on vaja edasiõppimiseks bioloogiat korrata.
Aeg: 26. veebruar 2018 (kestvus 12 nädalat)
Maht tundides: 1 AP
Õpikeskkond:  Moodle, 100 % veebipõhine.
Õpikeskkonda pääsemiseks saadetakse registreerunutele kaks päeva enne kursuse algust e-mailile juhend. Koolitus asub HITSA moodles. 

Eelteadmised:
 arvuti kasutamisoskus bioloogia I; II; III; IV kursus (gümnaasiumis õpitu)
Kursuse läbimise nõuded:
Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad kursusel osalejad sooritama kõik ülesanded (12) ja osalema rühmatöödes

Eesmärk: Täiendada teadmisi bioloogias ülikooli sisseastumisel interaktiivses õpikeskkonnas.
Tulemus: Kurusus annab ülevaate IV kooliastme bioloogiakursusest. Suurendab valmisolekut edukaks ülikooli sisseastumiseks.

Kursuse kestvus: 12 nädalat õpet ajagraafiku järgi ja lisaks 2 nädalat konsultatsioone.

Kursuse teemad:
Tutvumine Moodle keskkonnaga
Elu olemus. Organismide keemiline koostis
Rakkude ehitus ja talitlus
Organismide aine- ja energiavahetus
Organismide paljunemine ja areng
Pärilikkus. Pärilikkuse molekulaarsed alused.Viirused
Geneetika. Pärilik ja mittepärilik muutlikkus. Geneetika ja meditsiin
Rakendusbioloogia
Ökoloogia ning loodus- ja keskkonnakaitse
Evolutsioon
Inimene
Kordamine.PROOVIEKSAM
Tagasiside

Koolitaja: Allan Lorents, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse bioloogia vanemõpetaja
Maksumus: 115 EUR (lõplik)
Programmijuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolitus osakonna koolitusjuht
Info ja registreerimine: Tel 44 51968; 5014291
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Registreerimisel e-maili teel märgi nimi, kontakttelefon, e-mail ja koolituse eest tasuja andmed.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee