KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Dekoratiivviimistlus

Registreeri koolitusele!

Sihtrühm: Eelneva ehituskogemusega isikud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste täiendamisest dekoratiivviimistluse alal.

Eesmärk: Omandatakse lisateadmised ja -oskused dekoratiivviimistluse teostamiseks. Põhirõhk on asetatud erinevate dekoratiivviimistlustehnikate omandamisele.

Maht: 80 tundi
• auditoorse töö maht tundides: 22 tundi
• praktilise töö maht tundides: 58 tundi

Aeg: 02.04.2014 (2 korda nädalas õhtuti alates kell 17.00-20.15)

Õppekava struktuur
1. Värvuse mõju inimesele ja ruumile (1h)
2. Värvide valik sõltuvalt ruumist, otstarbest ja asukohast (1h)
3. Traditsiooniliste värvisegude koostis ja kasutamine (1h)
4. Pindade ettevalmistamine värvimiseks (1h)
5. Vanade värvikihtide eemaldamine (1h)
6. Värvikihtide defektide tekkepõhjused ja nende kõrvaldamise võimalused (1h)
7. Kaasaegsed efektvärvid (1h)
8. Pinnakaitsemeetodid ja materjalid (1h)
9. Dekoratiivviimistluseks vajalikud töövahendid ja abimaterjalid (1h)
10. Töövahendite ja abimaterjalide kasutamise tingimused ja hooldamine (1h)
11. Tööde tehnoloogiline järjekord (1h)
12. Värviefektid (1h)
13. Materjalide ja töövahendite valik (1h)
14. Klassikalised efektid (1h)
15. Aaderdamine (1h)
16. Marmoreerimine (1h)
17. Tekstuuriefektid (1h)
18. Metalliefektid (1h)
19. Mustrid ja motiivid (1h)
20. Ornamendid, templid, šabloonid dekoratiivsed jooned ja varjud (1h)
21. Eksam (2h)
Praktilise töö teemad ja mahud
1. Pindade ettevalmistamine, tasandamine, värvi eemaldamine, pahteldamine, kittimine, lihvimine, kruntimine (5h)
2. Šabloonide valmistamine, šabloonide kasutamine, templid, dekoratiivsed jooned ja varjud (10h)
3. Traditsiooniline dekoratiivviimistlus (18h)
4. Dekoratiivviimistlus (värviefektid, kaasaegsed dekoratiivvärvid) (20h)
5. Pindade lõppviimistlus, lakkimine, vahatamine, lasuurimine (5h)

Läbiviijad: Janek Klaamas, Ene Parmas PKHK ehituseriala kutseõpetajad
Maksumus: 500 eurot/ in. Sisaldab kõiki õppematerjale
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 4451968; 5014291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee