KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Sõiduauto elektrik

Registreeri koolitusele!

Aeg: 09.05-09.06.2018 ( K ja N kell 17.00-20.15 (korraga 4 ak. tundi), L kell 10.00-15.00 (korraga 6 ak. tundi))  
Ajakava: K 09.05, N 10.05, L 12.05, K 16.05, N 17.05, L 19.05, K 23.05, N 24.05, K 30.05, N 31.05, L 02.06, N 07.06 ja L 09.06.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu D-korpus
Sihtrühm:Tehnikahuvilised inimesed, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi kaasaegsete autode hooldamiseks ja rikete leidmiseks – kõrvaldamiseks.
Maht: 60 tundi, 32 auditoorset ja 28 praktilist tundi   

Eesmärk: Anda teadmised autodel kasutatavate arvutivõrkude ülesannetest, ehitusest, tööpõhimõttest, diagnoosimisest ja oskused mõõta multimeetriga ja ostsilloskoobiga arvutivõrkude signaale, OBD normatiividest, diagnoosipistmiku ülesandest, heitgaaside koostise järelevalve olemusest, rikkekoodide lugemisest ja diagnoosiandmete kustutamisest.

Õpiväljund: Koolituse läbinud inimesel on sügavam ettekujutus auto elektrisüsteemidest ja ta on omandanud erinevaid töövõtteid rikete avastamiseks.
Osaleja  oskab:
Teostada erinevaid elektrimõõtmisi nii multimeetri kui ostsilloskoobiga.
Lugeda veakoode ja defekteerida erinevaid elektrisüsteemi vigu.

Koolituse teemad:  
 
Auditoorse töö teemad 32 tundi
Elektrotehnika alused 4 tundi
Mootorielektroonika, andurid 4 tundi
Turvatehnika 4 tundi
Lisa- ja mugavusseadmed 4 tundi
Tehnohooldus ja diagnostika 4 tundi
Multimeetriga mõõtmine 4 tundi
Ostsilloskoobiga mõõtmine 4 tundi
OBD veakoodide lugemine 4 tundi

Praktilise töö lühikirjeldus 28 tundi
Elektrimõõtmised 8 tundi
Tehnohooldus ja diagnostika 4 tundi
Multimeetriga mõõtmine 6 tundi
Ostsilloskoobiga mõõtmine 6 tundi
OBD veakoodide lugemine 4 tundi

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Maksumus:
500 eurot/ in.
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitajad: Genno Niider, PKHK kutseõpetaja
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee