KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Lepinguõigus ja äritegevus majandusraskuste korral

Registreeri koolitusele!

Kellele:
Tegutsevate ja alustavate äriühingute juhid, keskastme juhid ja teised  ettevõtte juhtimise ja lepingute sõlmimisega tegelevad töötajad
Aeg: 19.-20.02.2014 kell 17.15- 20.15 (4 ak.h korraga)
Maht: 8 akadeemilist tundi.
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8//12 Pärnu.

Eesmärk: Kursus aitab ettevõtete juhtidel ja lepingute sõlmimisega tegelevatel isikutel omandada teadmised äri- ning lepinguõigusest, sh. olulisemate lepingute sõlmimisest, muutmisest ja lõpetamisest, lepinguliste vaidluste lahendamisest, samuti äritegevusest majandusraskuste korral.

Õpiväljund:
Kursuse läbinud :
- tunneb äri- ja  lepinguõiguse olulisemaid õiguslikke  mõisteid ja aluseid
-  teab enamlevinud  lepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamisega  seotud asjaolusid
- oskab vältida tavalisemaid lepingulistes suhetes esinevaid vigu
- omab ülevaadet lepinguliste vaidluste lahendamise võimalustest
- tunneb oma õigusi ja kohustusi täite-, pankroti- ja saneerimismenetluses

Kursuse teemad:
1.  Tsiviilõiguslikud põhimõisted (s.h. füüsiline isik, juriidiline isik, ettevõtja, esindusõigus,
      tehingute üldalused);
2.   Lepinguõiguse üldpõhimõtted  (s.h. lepingu mõiste, sõlmimine, vorm, muutmine,
      lõpetamine);
3.   Lepingute tagamine ( käendus, garantii, kinnis- ja vallaspant)
4.   Kohustuste rikkumine
5.  Müügileping
6.   Laenu- ja liisinguleping
7.   Üürileping
8.   Tööleping
9.   Käsundus- ja töövõtuleping
10. Äritegevus majandusraskuste korral (võlgniku ja võlausaldaja  õigused täite-, pankroti- ja saneerimismenetluses)

Koolitusprogrammis esitatakse lisaks teoreetilisele osale juhtumeid  praktikast,  juhtnööre lepingute sõlmimiseks ning  näiteid sellest, milliseid peamisi vigu tehakse  lepingute sõlmimisel.

Koolitaja:
jurist Raja Õnnik
Maksumus: 58 eurot
Info: Tel 44 51 968; 53446945, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee