KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Raamatupidamine arvutis (programm Eeva)

Registreeri koolitusele!

Kellele: Raamatupidajatele, kel puuduvad või kes omavad väheseid teadmisi ja oskusi raamatupidamisprogrammist Eeva.
Aeg: 16.05- 09.06.2016, koolituspäevad E, N
Maht: 32 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn. 8//12

Eesmärk: Anda teadmised ja oskused raamatupidamisprogrammist Eeva.
Õpiväljund:
Oskab kirjeldada raamatupidamisprogrammi Eeva funktsioone.
Oskab kasutada erinevaid raamatupidamisprogrammi Eeva funktsioone.

Kursuse teemad:
1. Programmi tutvustus, seadistused, sisend- ja väljundvormid;                 
2. Nimekirjad (kontoplaan, klient ja selle liigid, artikkel ja selle liigid, raha ja rahakurss);
3. Dokument (müügiarved, ostuarved, aruandvad isikud, tasaarveldused, otsekorraldused, lepingud, aktid);          
4. Personal ja palk (palgaline, ametikohad, puudumised, palgaleht, väljamaksed, avansid, maksuarvestus);
5. Ladu ja teenused (saateleht, vastuvõtuakt, müügi- ja ostutellimused, pakkumised);
6. Põhivara, väikevahendid (sissetulek, väljastus, kuluks kandmine, kulumi arvestus, inventuurid);
7. Pearaamat (käibeandmik, päeva-, pearaamat, deklaratsioonid, statistikaaruanded, finantsaruanded, analüüsid).

Õpikeskkond:
Kursus toimub arvutiklassis, kus igal osalejal on oma personaalne arvuti.

Tulemus: Teab ja oskab kasutada igapäevaselt raamatupidamis-programmi Eeva. Osalejad saavad tõendi, kursuse läbimise kohta.

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus:
 160 eur
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitaja:
Liina Piiroja, Mekelin OÜ juhatuse liige ja raamatupidaja
Info: Terje Üürike telefon 445 1968; 534 46945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee