KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Inglise keel - töövestluseks valmistumine ja CV koostamine

Registreeri kursusele!

Kellele: Erinevad klienditeenindajad: hotellides töötavad teenindajad, toitlustusteenindajad, kelnerid, ettekandjad, müüjad, müügijuhid, huvilised. Inimene, kes töötab teenindussektoris ning vajab tööjärje parandamiseks inglise keele oskust, et minna tööle välisriikidesse.
Aeg: 13.09- 06.12.2011 teisipäeviti 17.00-19.15 (korraga 3 ak. tundi)
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu
Maht: 40 tundi

Eesmärk: Omandada töövestluseks (karjääri ning ametinimetustega seotud sõnavara) ning CV koostamiseks vajalik ingliskeelne sõnavara; toime tulek ametlikus õhkkonnas ingliskeelse töövestlusega. Õppida koostama taotlus- ning kaaskirja, viisakaid palveid ning pakkumisi; tööotsingutega seotud telefonikõned.

Koolituse teemad: 
1. Introduction to the course; expectations; Formal Introductions
2. Career Moves
3. Personal Characteristics and Qualifications
4. Human Resources and Recruitment
5. Modals of Request and Offer
6. Preparing for a Job Interview
7. Enquiries; Formal phone calls
8. Formal Letters; E-mails and Memos
9. Formal Letters Applications and Covering Letters
10. Europass Documents
11. My Job Description
12. Europass CV Education
13. Europass CV Work and Social Skills
14. Europass CV Recommendations
15. Europass CV; Feedback

Praktilise töö lühikirjeldus
Valmib Europassi CV
 
Maksumus: 215 eurot (lõplik)
Koolitaja: Sirje Tamm, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse pedagoog-metoodik, andragoog
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee