KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Logistika alused, laotöö ja laologistika

Registreeri koolitusele!

Sihtrühm: Õppijad, kes soovivad täiendada või juurde õppida laotöö ja logistika vallas.
Koolituse aeg: 07.10-25.11.2014 kell 16.45-19.00 T ja N
Maht: 45 akadeemilist tundi

Eesmärk: Õpetamisega taotletakse, et õppija teab ja tunneb laotöös ja logistikas kasutatavaid põhimõisteid, logistilist süsteemi ja selle eesmärke, tarnestrateegiaid ja kaubavarude käsitlemise põhimõtteid, hanke- ja jaotuslogistika olemust ning laologistika olemus.

Kursuse teemad:
LOGISTIKA KUI SÜSTEEM. Logistilised süsteemid ja eesmärgid- 2 ak.h
TARNEAHEL. Tarneahel ja tarneketi korraldus. Tarnestrateegiad ja kaubavarude käsitlemise  põhimõtted- 4 ak.h
HANKE JA JAOTUSLOGISTIKA. Hankelogistika, erinevad hankijad ja kanalid, mõjutegurid, erinevus tootmises ja kaubanduses . Jaotuslogistika, transiit, jaotuskeskused ja konsolideerimine, transport logistikas. Kliendid, kogused, sortiment, aeg, sihtotstarve, geograafiline asend. Logistika juhtimissüsteemid- 13 ak.h
LAOTÖÖ. Laotöö toimingud ja operatsioonid: laotöö organiseerimine; kaupade ja materjalide arvele- ja mahavõtmine; laoga seotud aktid; laologistika; kaupade ja materjalide ladustamine, kulud laovarule ja laovaru suurus; lao inventuur-  20 ak.h
ERINEVAD INFOSÜSTEEMID- kaupade automaatne tuvastamine- 4 ak.h
LAOTEHNOLOOGIA. Laotehnoloogia ja laosüsteemid- 2 ak.h

Õpitulemused:
Õppija teab ja tunneb:
logistikas kasutatavaid põhimõisteid,
logistilist süsteemi ja selle eesmärke,
tarnestrateegiaid ja kaubavarude käsitlemise põhimõtteid,
hanke- ja jaotuslogistika olemust,
laotehnoloogiaid ja laosüsteeme,
laotöö toiminguid.

Grupp: 8 kuni 14 inimest
Maksumus: 176 eurot
Koolitajad: Aime Harjakas, PKHK laotöö eriala kutseõpetaja; Janne Ojala, PKHK kutseõpetaja.
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8/12, Pärnu.
Koolitusjuht: Heleri Heinla, koolitusjuht; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; 4451968

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee