KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Praktiline koolitus: inglisekeelsete ärikirjade koostamine

Registreeri koolitusele!

Maht:
10 (10 tundi iseseisvat juhendatud ja tagasisidestatud tööd)
Aeg: 13.10.2014
Kell: 17.00- 18.30, 2 ak tundi E ja K
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija oskab koostada ja vormistada nõuetekohaselt inglisekeelseid ametikirju. Eeldatav keeletase alates B1, soovitav B2. Kuna kursusel tehakse palju praktilist tööd ja osaleja peaks tunnis saama töötada arvutiga, siis võimalusel kaasa võtta sülearvuti.

Sihtgrupp

Ametnikud ja töötajad, kes peavad oma igapäevatöös koostama inglisekeelseid ametikirju (sh e-kirju), mis oleksid sobivas stiilis nõuetekohaselt vormistatud, adressaadile üheselt mõistetava sisuga, professionaalselt ametikirjale omase sõnavaraga ja ilma keelevigadeta.

Õppesisu
WRITING OFFICIAL LETTERS: The structure of a letter. British layout. American layout. Body of the letter. Formatting of an envelope. Salutations and closing signatures. Dates.
TYPES OF LETTERS: Informal letter, formal letter. E-mail etiquette. Writing memos, proposals, cards etc. Format, style and outlining of letters. Phrases and expressions.
SAMPLE LETTERS: beginning the letter; composing the body; closing and finalizing the letter. Editing and proofreading.
THEORY INTO PRACTICE: Guided letter writing practice, contains  tips, advice and samples. Common mistakes in business letter writing. Hometasks and analysis worksheets.

NB! Teemasid saab vastavalt õppijate soovile lisada või vähemaks võtta.

Õpitulemused
Õpetuse jooksul omandab õppija teadmisi ja praktilisi oskusi järgmistest teemadest:
ametikirjade eri liikide koostamine ja vormistamine; vorminõuete Inglise ja Ameerika standardid; stiilinõuded, viisakusväljendid ja pöördumised; sagedamini kasutatavad eri funktsiooniga fraasid ja väljendid.

Kursuse oluliseks osaks on õpitu praktikasse rakendamine: praktiline kirjade koostamine ja  korduvate vigade analüüs.

Maksumus: 80 EUR
Koolitaja: Viive Ollo, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja
Info: Telefon 442 7870; 534 46945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee