KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Lapsehoidja taastõendamise koolitus

Registreeri koolitusele!

Kellele: õppijad, kes soovivad töötada lapsehoidjana ja omandada teadmised lapsehoidja taastõendamiseks vajalikest ainetest.
Maht: 120 tundi
Kell: 16.30-19.45, 4 ak tundi korraga (E, T, N)
Aeg: Planeerimisel aprill 2016
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8//12

Õpiväljundid:
1) Õppija oskab kirjeldada lapse probleemset käitumist;
2) Õppija analüüsib oma meeskonda;
3) Õppija oskab kasutada abivahendeid;
4) Õppija tunneb ära erinevad puuded ja haigusseisundid;
5) Õppija koostab arvutil dokumente.

Kursuse teemad:
1) Juhtimise alused; 8 tundi
Seadusandlus, töökoha sisekorra eeskiri
2) Meeskonnatöö alused; 8 tundi
Meeskonnatöö põhimõtted
3) Arvutikasutamine tasemel AO1 – AO4, AO7;16 tundi
4) Erinevad puuded ja haigusseisundid; 20 tundi
5) Probleemsed käitumised; 14 tundi
6) Rehabilitatsiooni alused; 12 tundi
Erinevad rehabilitatsioonimeetodid
7) Abivahendid ja nende kasutamine; 4 tundi
Hooldab ja toetab puudega lapse iseseisvat toimetulekut, vajadusel aitab last abivahendite kasutamisel
8)Alternatiivkommunikatsiooni alused: 6 tundi
Võimalused alternatiivkommunikatsiooni kasutamiseks (viipekeel, piktogrammid, Bliss-keel jt)
9)Eripedagoogika ja –psühholoogia alused. 6 tundi
10) Koostöö lapsevanemaga, lapsevanema toetamine erivajadusega lapsega 10 tundi
Väärkohtlemise liigid ja kuidas ära tunda väärkoheldud last, kuidas reageerida erivajadusega laste vanemate ootused lapsehoidjale, koostöö, lapsehoiuteenuse pakkumisest raske ja sügava puudega lastele, seadusandlus ja võimalused.
11) Esmaabi 16 tundi

Kursus lõpeb arvestusega.

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Kursuse teemasid on võimalus ka eraldi osta, hind sõltub koolituse tundide mahust.

Koolitajad:
Külli Song, PKHK sekretäritöö õpetaja
Karin Luts, nõustaja
Eda Tiismaa, PKHK arvutiõpetaja
Ivi Kallaste, Perekeskus
Helke Heinmets, õppe- ja nõustamisteenistuse juhataja

Maksumus: 390 EUR , võimalus tasuda kolmes osas
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Info: Telefon 442 7870; 534 46945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee