KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Lilleseade ja kompositsiooni kursus

Registreeri koolitusele!

Kellele:
Koolituse sihtgrupiks on õppija, kes huvitub seadete ja kimpude valmistamisest,  värvusõpetusest ja kompositsioonist seadete loomisel ning kaasaaegse lilleseade tehniliste võtete omandamisest läbi praktiliste tööde.
Eesmärk
Koolituse tulemusel saab õppija vajalikud  teadmised lilleseade üldalustest, värviõpetusest, komposistioonist, erinevatest lilleseade stiilidest ja kasutatavast materjalist.  Koolitusel osaleja õpib tegema seadeid, kimpe, pärgasid, dekoratiivseid kaunistusi.

Toimumiskoht:
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12
Maht: 100 tundi
Aeg: 03.09-15.12.2018, kursus toimub iga esmaspäev kell 17.00-20.00, 4 ak tundi korraga ja üle nädala laupäeval kell 10.00-16.00, 8 ak tundi. Ajakava võib muutuda.

Koolituse läbinu:
nimetab lilleseade suunad ja kirjeldab erinevaid disaine;
valib  lähtuvalt praktilisest tööst erinevaid taimmaterjale ja tehnilisi abivahendeid;
nimetab erialaga seonduvat taimmaterjali ja nende säilitamise tingimusi;
tunneb nõudeid seadetele ja valmistab lähtuvalt materjalist erineva asetusviisi ja disainiga lauaseadeid;
valmistab erineva asetusviisi ja disainiga kimpe;
tunneb matusetööde etiketti ja valmistab leinakimpe, pärgasid;
nimetab erineva disainiga pruudikimpe ning valmistab lihtsamaid seadeid pulmadeks;
valmistab seadeid ja ruumikaunistuselemente jõuludeks arvestades ruumi suurust, värve ja trende;
kasutab värviõpetuse ja kompositsiooni põhialused lilleseadete tegemisel.

Kursuse teemad:

Lilleseade üldalused
Sissejuhatus
Euroopa lilleseade ja ikebana  Asetusviisid ja erivormid.
Materjalid
Tehnilised töövahendid
Taimmaterjali tundmine
Dekoratiivne roheline materjal
Lõikelilled ja taimmaterjali säilitamine, eluea pikendamine
Teipimine
Oasise kasutamine
Traadi kasutamine
Seade
Seade . tehnikad. Nõuded lauaseadele
Dekoratiivne disain
Vegetatiivne disain
Formaalne disain
Laua dekoreerimise võimalused
Radiaalse asetusega lauaseaded
Paralleelse asetusega lauaseaded
Vaba asetusega seaded
Formaal-lineaarsed seaded
Horisontaalliinile ülesehitatud seade.
Dekoratiivne disain. Torbikseade
Jõuluseaded
Jõulufloristika
Kasutatavad materjalid ja muutuvad trendid
Lauaseaded jõuludeks
Seaded samblast
Dekoratiivsed vormitööd
Kinkepakkide kaunistamine
Pärg
Vanik
Kimp
Kimp
Kimbu proportsioonid. Kimbu sidumine
Spiraaltehnika
Paraalleelne asetusviis kimbus
Dekoratiivne tihe ümarkimp
Ema-lapse kimp
Pesakimp
Värviõpetus ja kompositsioon
Värvusõpetuse üldalused
Värviring
Soojad värvid
Külmad värvid
Kontrast.Värviharmoonia
Värv ja seade ruumis
Rütm
Maht
Proportsioon
Värviring
Soojad koloriit
Külm koloriit
Parktilise harjutused värviharmooniale, kontrasti kasutamisele, rütmile,  struktuurile
Dekoreerimine
Matuse ja tavanditööd
Tavandikombed ja etikett
Leinakimp
Kätte seotud leinakimp
Leinakimp kahvas
Matusepärg
Matusepärja seade
Küünaldega seaded matuselaual
Matusepärja aluse valmistamine
Matusepärja seade
Pulmafloristika
Pruudikimp, selle ajalugu ja seonduvad traditsioonid
Pruudikimbu tüübid
Praktiline töö - pruudikimp

Koolitus lõpeb lõputööga (praktiline töö lilleseade valmistamine), mille põhjal väljastatakse tunnistus.

Õpiväljundid:

Õppija nimetab lilleseade suunad ja kirjeldab erinevaid disaine
Õppija määratleb ja valib erinevaid taimmaterjale ja tehnilisi abivanendeid
Lähtuvalt praktilisest tööst ja kasutab neid eesmärgipäraselt
Õppija nimetab erialaga seonduvat taimmaterjali ja nende säilitamise tingimusi
Tunneb nõudeid seadetele ja valmistab lähtuvalt materjalist erineva asetusviisi ja disainiga lauaseadeid
Valmistab erineva asetusviisi ja disainiga kimpe
Tunneb matusetööde etiketti ja valmistab lähtuvalt kliendi soovist leinakimpe, pärgasid.
Nimetab erineva disainiga pruudikimpe ning valmistab lihtsamaid seadeid pulmadeks
Valmistab seadeid ja ruumikaunistuselemente jõuludeks arvestades ruumi suurust, värve ja trende
Kasutab värviõpetuse põhiprintsiipe lilleseadete tegemisel
Õppija lähtub taimmaterjali valikul kompositsiooni loomise põhiprintsiipidest

Koolitajad: Kristel Sepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja ja lillepoe müüjad.
Maksumus: 650 EUR, võimalus tasuda kolmes osas
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Info: Telefon 4451968; 53446945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee