KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Sissejuhatus APJ2 teljelisse treimisesse

Registreeri koolitusele!

Kellele:  Metallitööhuvilised inimesed, kes soovivad omandada algteadmisi kaasaegsete metallitööpinkide CNC juhtimissüsteemidest ja metalli lõiketöötluse tööriistadest. 
Aeg: November 2014 (täpne ajakava selgumisel)
Maht: 48 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, D-maja

Eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised APJ treipinkide ehitusest, treimisel kasutatavatest tööriistadest ning oskused APJ treipinkide seadistamisest, toorikute ettevalmistamisest lõiketöötlemiseks, töötlemisel esinevate defektide tekkimise põhjustest ja nende ärahoidmise võtetest, metallilõikamistehnoloogiatest, detaili mõõtmete kontrollimisest ja tööohutusest, metalli töötlemisel kasutatavate materjalide normidest ning kokkuhoiust. 

Kursuse teemad:
1. APJ TREIPINKIDE EHITUS, KASUTAMINE JA TÖÖVÕTTED. APJ treipinkide liigitus, ehitus ja kinemaatika. Pinkide tööpõhimõtted ja tehnilised andmed. Pinkide ehitusel kasutatavad materjalid. Pinkide peamised osad, sõlmed ja agregaadid. Ajamid. Lattmaterjali etteandjad, etteandemehhanismid. Pinkide juhtimissüsteemid ja nende käsitsemine. Töötamine APJ treipinkidel.
2. APJ TREIPINKIDEL KASUTATAVAD LÕIKERIISTAD. Lõikeriistade geomeetria. Lõikeriistade tähistus. Lõikeriistade kulumine ja kasutusnõuded, püsivus. Lõikeriistade teritus.
3. RAKISTE, TÖÖRIISTADE JA TOORIKUTE KINNITAMINE TÖÖPINKIDESSE. Terahoidjad ja abirakised tööriistade ja toorikute kinnitamiseks APJ treipinkidel. Tööriistade parameetrite mõõtmine. Kinnitusmeetodid ja võtted. Nõuded kinnitamisel. Kinnituse kontroll.
4. TÖÖPINGI JUHTIMINE OPERAATORIPULDILT. Operaatoripultidel kasutatavad sümbolid. Nuppude ja lülitite otstarve. Andmete sisestamine. Nullpunktid, koordinaatsüsteemid. Tööpingi seadistamise võtted uue programmi käivitamisel, mõõtude korrigeerimisel ja käsitsijuhtimine. Programmide korrigeerimine. Programmi simulatsioon.
5. OHUTUSNÕUDED APJ TREIPINKIDEGA TÖÖTAMISEL. Ohutud töövõtted treimisel ja freesimisel. Töökoha, tööruumi valgustus ja temperatuur. Tööriietus. Töökaitsevahendid.

Õpiväljundid:
Õppija teab ja tunneb
• APJ treipinkide ehitust ja kasutusvõimalusi;
•  toorikute ja tööriistade kinnitamise vahendeid ning mooduseid;
• APJ pinkidel kasutatavaid lõikeriistu, nende geomeetriat ja tähistust;
• tööriistade parameetrite mõõtmist ja nende andmete sisestamist;
• detailide baseerimist, koordinaatsüsteeme, nullpunkte;
• tööpingi seadistamist ja juhtimist operaatoripuldist;
• tööohutuse nõudeid.

Koolitaja: Taivo Kaelep, PKHK auto- ja metallitöökoja juhataja
Maksumus: 490€/ in.
Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee