KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Puhastustööd

Kellele: erialase väljaõppeta puhastusteenindajad
Aeg: planeerimisel kevad 2015    
Maht: 8 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8//12, Pärnu (koolitust saab tellida ka ettevõttesse kohapeale)

Eesmärk:  Tunneb puhastustöö korraldamise põhimõtteid ja oskab sooritada igapäevast ja suurpuhastust.
Tulemus:  Koolituse läbinud tunneb puhastustööde tehnoloogiat ja ergonoomilisi töövõtteid, oskab oma tööd planeerida, teab pinnakattematerjale ning oskab erinevaid pinnakattematerjale puhastada ja hooldada. Oskab kasutada puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.

Kursuse teemad:
• koristamise eesmärgid;
• koristusained;
• koristusmeetodid;
• koristustarvikud ja –masinad;
• erinevad pinnakatted ja nende hooldus. Mis juhtub, kui ei tunne pinnakatteid?
• erinevate objektide hooldus (seinad, laed, aknad, uksed, trepid);
• töö planeerimine.

Koolituse läbinu omandab järgmised oskused:
• töökoha korraldamine, käru komplekteerimine;
• pinnakattematerjalid (puhastamine ja hooldamine);
• mustuse määratlemine, sellest lähtuv koristusmeetodite valik (kuiv, väheniiske, niiske, märg meetod);
• puhastusained ja nende hoiutingimused (puhastusainete doseerimine, PH, toimeaeg jt);
• töövahendite, seadmete, masinate, tolmu- ja veeimurite valimine, ergonoomiline kasutamine ning hooldamine;
• tööpäeva lõpetamine ja koristusruumi korrastamine.

Koolitaja: Annely Raev, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutus- ja puhastusteeninduse eriala kutseõpetaja; täiskasvanute koolituse osakonna lektor puhastusteenindaja koolitustel.

Maksumus: 55 eurot/in. (lõplik)
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiendusõppe koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee