KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tööalane vene keele koolitus eesti keele baasil 10.02- 29.05.2015

Registreeri koolitusele!

Sihtrühm: Eesti Töötukassa poolt suunatud isikud, kes otsivad tööd teenindusega seotud valdkondades ja kelle emakeel ei ole vene keel ning tööle saamist takistab ebapiisav tööalane vene keele oskus.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid: koolitatavad, kelle emakeel ei ole vene keel, omandavad koolituse käigus lisaks üldkeelele (sh grammatika, suhtluskeel  ja igapäevaeluga seotud teemad) ka töötamiseks vajaliku erialase sõnavara teenindusega seotud valdkondades. Sõltuvalt keeleoskuse tasemest oskab koolituse läbinu tutvustada vene keeles ennast ja oma eriala, suudab vastata tööülesannetega seotud küsimustele, tutvustada toodet ja teenust, lahendada klientide probleeme, tagada oma teeninduskohas turvalisus ja reageerida teenindusalasele  situatsioonile. Koolitatav tunneb elementaarseid suhtlemise aluseid ja viisakusväljendeid.

Koolituse tulemusena oskab koolitatav vene keelt suhtlustasandil ja teab klienditeenindusega seotud sõnavara.

Aeg: 10.02- 29.05.2015

Koolituse kestvus: koolituse maht tundides on kokku 160 õppetundi, millest üldkeele osa ei ületa 80 õppetundi. Koolituse maht ei sisalda koolitatavate iseseisva töö tunde.
Koolituspäev peab kestma vähemalt 4, kuid mitte rohkem kui 6 õppetundi.

Koolituse teemad:
Üldkeel 50 tundi
1. Enese tutvustus, tutvumine teistega
2. Isikud ja suhted
3. Igapäevane elu
4. Töö
5. Kodu ja elamine
Tööalane keel 110 tundi
1. Tööelus ettetulev sõnavara (haridus, varasem töökogemus, erinevad elukutsed, ametid ja nende tööülesanded; erialane ettevalmistus, täiendõppe võimalused, töökogemused ja tööjaotus). Enese tutvustamine tööintervjuul
2. Klienditeenindus erinevatel erialadel (sh. vene suhtlus-kõneetiketi tundmine –tervitused; suhtluse algus, pöördumine kliendi poole, vabandamine, kliendi rahustamine, viisakas äraütlemine,  kliendiprobleemide lahendamine ja kliendi nõustamine)
3. Klienditeenindus  telefoni teel   (suhtluse algus, info küsimine, vastused küsimustele, kliendi probleemide lahendamine ja nõustamine)
4. Kaubandusega seotud sõnavara. Toidukaupade sortiment (toote tutvustus). Tööstuskaupade sortiment (toote tutvustus)
5. Käitumine restoranis ja baaris. Menüüd. Toitude tellimine. Joogid. Tervislikud toidud. Probleemide lahendamine. Kliendi teenindamine ja juhendamine.
6. Arveldus. Maksevahendid. Hulk ja määr.  Arvsõnade kasutamine.

Õppejõud: Rita Pillisner, PKHK vene keele õpetaja
Maksumus: 601,60€/in. lõplik
Koolitusjuht: Gerli Ollino, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koolitusjuht, 445 1968; 501 4291
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee