KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Ettevalmistus eesti keele tasemeeksami sooritamiseks (tase A2/ B1)

Registreeri koolitusele!

Sihtrühm: Eesti keele tasemeeksami sooritajad (tase A2/ B1)
Maht tundides: 150 tundi.
Aeg: 26.10.2015-12.02.2016. Koolitus toimub 3 korda nädalas, korraga 2-4 ak. tundi.

Ajakava:
26.10 kell 15.30-17.00 (2 tundi) ruum A319
27.10 kell 14.00-17.15 (3 tundi) ruum A319
30.10 kell 14.00-17.15 (3 tundi) ruum A319
02.11 kell 14.00-17.15 (3 tundi) ruum A319
03.11 kell 14.00-17.15 (3 tundi) ruum A319
06.11 kell 12.00-15.15 (4 tundi) ruum A319
Edasi selgub tunniplaan jooksvalt ..... 

Kursuse eesmärk: Valmistada ette koolitatavad edukaks tasemeeksami sooritamiseks (tase A2/B1).

Õpiväljund:
Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö).
Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Koolituse sisu:
1. isikuandmed,
2. enese tutvustus, tutvumine teistega (tervitamine, tutvustamine, isikuandmete küsimine ja esitamine, isikuandmetega seotud dokumentide täitmine ja mõistmine, oma haridustee ja töökogemuste kirjeldamine),
3. tööelus ettetulev sõnavara (haridus, varasem töökogemus, erinevad ametid ja nende ülesanded, CV, avaldus, motivatsioonikiri),
4. enesetutvustamine tööintervjuul (eneseanalüüs, tugevused ja nõrkused. Töövestlusel vajaliku sõnavara omandamine, küsimused/ vastused.),
5. maja ja kodu, ümbruskond,
6. igapäevaelu (sõnade seletuste küsimine, numbrite kasutamine, kellaaja, nädalapäeva ja kuupäeva ütlemine ning teistelt küsimine, harjumuste ja kommete kirjeldamine, igapäevategevuste kirjutamine ja lugemine; mineviku, praeguse aja ja tuleviku sündmustest rääkimine),
7. vaba aeg ja meelelahutus,
8. reisimine (küsida teed ja juhatada suunda, küsida ja jagada sõiduinformatsiooni, küsida oma asukohta ja anda sellest infot),
9. suhted teiste inimestega (Inimeste kirjeldamine nii välimuselt kui muudelt omadustelt, oma
elu puudutavatele küsimustele vastamine, teistelt küsimuste küsimine, vestluse tekitamine, vestluse katkestamine ning uue teema alustamine; komplimentide tegemine, kritiseerimine,
asjade üle kurtmine),
10. tervis (rääkimine oma tervisest ning sellekohastele küsimustele vastamine, arstiabi kutsumine, lihtsamate haiguste kirjeldamine ja nimetamine; ohu eest hoiatamine),
11. haridus,
12. sisseostude tegemine, söök ja jook (toitumine, toidu tellimine, toidu ostmine),
13. teenused,
14. kohad,
15. keel,
16. ilm,
17. proovieksam (kirjutamine, kuulamine, rääkimine, lugemine).

Maksumus: 675 eurot/ in.
Koolitajad: Heili Västrik, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele õpetaja ning täiskasvanute koolituse osakonna lektor.
Grupi suurus: miinimum 8 inimest
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK Täiskasvanute koolituse osakonna koolitusjuht
Info: Telefon 442 7870; 501 4291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee