KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Seinte katmine rullmaterjalidega

Registreeri koolitusele!

Aeg: Planeerimisel sügis 2016 (E ja K korraga 5 ak. tundi kell 16.30-20.30)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, C-korpus
Sihtrühm: Aegunud kvalifikatsiooniga ehitussektoris tööd otsivad isikud või huvilised, kes soovivad omandada  teadmisi rullmaterjalide paigaldamisest.
Maht: 60 tundi (6 tundi teooriat ning 54 tundi praktilist tööd)

Eesmärk:  Õpilane paigaldab nõuetekohaselt seintele rullmaterjale, järgides energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, töötervishoiu-, töö- ja keskkonnaohutusnõuded.

Õpiväljund:  
Omab ülevaadet rullmaterjalidest ja nende paigaldamisel kasutatavatest abimaterjalidest ja töövahenditest. Valmistab nõuetekohaselt ette aluspinna ja paigaldab seinale rullmaterjali.

Koolituse teemad: 
Auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides 6 tundi
1. Paber-, tekstiil-, vinüül-, ja  klaaskiudtapeetide omadused ja kinnitusviisid 3 tundi
2. Rullmaterjalide tingmärkide tähendused 3 tundi
Praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides 54 tundi
1. Töökoha nõuetekohane korraldamine 4 tundi
2. Aluspinna ettevalmistamine 20 tundi
3. Erinevate liimide valik 2 tundi
4. Rullmaterjali lõikamine (mustri kokkujooks ja paani pikkus) 15 tundi
5. Rullmaterjali sise- ja välisnurkade paigaldus 10 tundi
6. Tekkinud vigade parandus 3 tundi

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Kursuse hind: 435€/ in. (sisaldab kõiki koolitusmaterjale)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Läbiviija:
Janek Klaamas, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ehitusvaldkonna kutseõpetaja; täiskasvanute koolitaja.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee