KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Elektroonikaseadmete testitehniku algõpe

Registreeri koolitusele!

Kellele: Elektroonikatööstuse toodangu elektrilise testimisega ja lõppkontrolliga tegelevad mittepiisava  kvalifikatsiooni või erialase hariduseta inimesed, kes otsivad antud valdkonnas tööd.
Aeg: 19.11-18.12.2015 (N ja R korraga 4 ak. tundi kell 17.00-20.15)
Maht: 40 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, D-korpus

Eesmärk:
Arendada elektriliste mõõteseadmete kasutamise oskusi.
Harjutada ja arendada komponentide markeeringute lugemise oskusi.
Elektriliste skeemide lugemisoskuste harjutamine.
Kvaliteet, standardid, nende liigid, otstarve ja eesmärgid ja kasutamine ning rakendus.

Õpiväljund:
1) Koolitatav oskab kasutada multimeetrit, viia läbi praktilisi mõõtmisi, kasutades erinevaid mõõtmispiirkondi, vajadusel valib õige mõõtepiirkonna täpsema mõõtetulemuse saavutamiseks.
2) Eristab mõõdetavate suuruste liike ning oskab oma teadmisi rakendada mõõtmiste teostamisel.
3) Tunneb komponentide pakendile ja korpustele kantud markeeringuid, oskab neid lahti
mõtestada ja kasutada loetud tähiste tähendust praktiliselt
4) Oskab orienteeruda erinevate kvaliteedinõuete osas, mõistab nende erinevusi, tähtsust ning
otstarvet.  Teab standardiseerimise vajadust, tunneb standardite põhimõtteid ja üldisi liigitusi.
5) Oskab lugeda erinevaid elektriskeeme, mõistab skeemide toimimist üldpõhimõtete järgi.

Kursuse teemad:
Auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides 20 tundi
-Multimeetri kasutamine, mõõtmised, erinevad piirkonnad 5 tundi
-Mõõteseadus. Standardid mõõtühikutele - elektroonikas ja elektriskeemidele 5 tundi
-Komponentide tähised ja nimed, otstarve ja funktsioonid 5tundi
-Kvaliteedisüsteemid, kvaliteedi nõuded, kriteeriumid. Standardiseerimine ja standardite liigid 5 tundi
Praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides 20 tundi
-Multimeetriga praktilised mõõtmised, erinevad piirkonnad, vahelduv ja alalispinge, vool, takistus 5 tundi
-Praktikas komponendid: kuidas näevad skeemil ja tegelikkuses välja takisti, kondensaator, transistor, transformaator, induktiivsus, drossel, opvõimendi, kaitse, relee, kontaktor jne 5 tundi
-Praktilise tööna elektroonika konstruktori kokku ja tööle panemine (skeemi järgi), erinevate skeemilahenduste koostamine ja analüüs 5 tundi
- Erinevate standardinõuete käsitlemine, hindamine 5 tundi

Koolitaja: Mart Ronk, erialase kõrgharidusega.
Töötanud elektroonikatööstuses erialaselt, omab 5 aastast kogemust elektroonikaseadmete koostaja eriala spetsialistide koolitamisel
On osalenud elektroonikaseadmete koostaja erialade õppekavade koostamisel Innove töörühmas.
On osalenud kooli õppekavade koostamisel töörühmade töös.
On koolitanud varem eriala spetsialiste samas valdkonnas.

Grupi suurus:
miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus:
250€ lõplik (sisaldab koolitust ning õppematerjale)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK täiendusõppe koolitusjuht, 4451968; 5014291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee