KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tööalane vene keele koolitus algajatele

Registreeri koolitusele!


Aeg: 10.11.2015- 31.01.2016
Ajakava esimesed 2 nädalat:
TEISIPÄEV 10.11.2015
14.00-16.15 Vene keel algajad (3 tundi)/ Maie Jesjutina
KOLMAPÄEV 11.11.2015
09.00-12.10 Vene keel algajad (4 tundi)/ Maie Jesjutina
NELJAPÄEV 12.11.2015
14.00-15.30 Vene keel algajad (2 tundi)/ Maie Jesjutina
REEDE 13.11.2015
10.10-12.25 Vene keel algajad (3 tundi)/ Maie Jesjutina
TEISIPÄEV 17.11.2015
14.00-17.00 Vene keel algajad (4 tundi)/ Maie Jesjutina
KOLMAPÄEV 18.11.2015
09.00-12.10 Vene keel algajad (4 tundi)/ Maie Jesjutina
NELJAPÄEV 19.11.2015
14.00-15.30 Vene keel algajad (2 tundi)/ Maie Jesjutina

Koolituse eesmärk
Koolitatavad, kelle emakeel ei ole vene keel, omandavad koolituse käigus lisaks üldkeelele (sh grammatika, suhtluskeel ja igapäevaeluga seotud teemad) ka töötamiseks vajaliku erialase sõnavara teenindusega seotud valdkondades. Sõltuvalt keeleoskuse tasemest oskab koolituse läbinu tutvustada vene keeles ennast ja oma eriala, suudab vastata tööülesannetega seotud küsimustele, tutvustada toodet ja teenust, lahendada klientide probleeme, tagada oma teeninduskohas turvalisus ja reageerida teenindusalasele situatsioonile. Koolitatav tunneb elementaarseid suhtlemise aluseid ja viisakusväljendeid.

Õpiväljundid:
koolituse tulemusena oskab koolitatav vene keelt suhtlustasandil ja teab klienditeenindusega seotud sõnavara.

Koolituse maht: 120 õppetundi.

Koolituse teemad:
Üldkeel 50 tundi
1. Hääldamine ja õigekiri.
2. Vene tähestik
3. Susisevad ja sisisevad häälikud (z, š, tš, štš, s, ž)
4. Täishäälikud (je, jo, ju, ja)
5. Rõhulised ja rõhuta täishäälikud
6. Intonatsioon jaatavas ja küsilauses
7. Enese tutvustus, tutvumine teistega
8. Isikud ja suhted
9. Igapäevane elu
10. Töö
11. Kodu ja elamine
Tööalane keel 70 tundi
1. Tööelus ettetulev sõnavara (haridus, varasem töökogemus, erinevad elukutsed, ametid ja nende tööülesanded; erialane ettevalmistus, töökogemused ja tööjaotus). Enese tutvustamine tööintervjuul
2. Klienditeenindus erinevatel erialadel (sh. vene suhtlus-kõneetiketi tundmine –tervitused; suhtluse algus, pöördumine kliendi poole, vabandamine, kliendi rahustamine, viisakas äraütlemine,  kliendiprobleemide lahendamine ja kliendi nõustamine)
3. Klienditeenindus  telefoni teel   (suhtluse algus, info küsimine, tee juhatamine, vastused küsimustele, kliendi probleemide lahendamine ja nõustamine. Ametialaste kohtumiste kokkuleppimine)
4. Kaubandusega seotud sõnavara. Toidukaupade sortiment (toote tutvustus). Tööstuskaupade sortiment (toote tutvustus)

Maksumus: 535,20€ (sisaldab koolitust ning õppematerjale)
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Õppejõud: Maie Jesjutina, PKHK vene keele õpetaja

Koolitusjuht:
Gerli Ollino, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koolitusjuht, 445 1968; 501 4291
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Registreeri koolitusele!


PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee