KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Elektroonilised jootetööd

Registreeri koolitusele!

Aeg: 13.10- 18.11.2016 (N ja R 17.00-20.15), ruum D304
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi 8//12, Pärnu, D-korpus
Sihtrühm: Elektroonikahuvilised, kes soovivad ja vajavad veidi rohkem praktilisi oskusi elektroonikaseadmete parandamiseks (mõni koduelektroonika osa, toiteplokk, arvuti plokk, autoelektri lihtsamad osad).
Maht: 40 tundi (20 tundi auditoorset tööd+ 20 tundi praktilist tööd)

Eesmärk: Omandada oskusi käsijootmiseks ja õppida tundma põhilisi elektrilisi mõõtmisvõtteid ning saada põhiteadmisi elektroonikakomponentidest.

Õpiväljund:
Koolituse läbinu tunneb:
• lihtsamaid käsijootmise töövõtteid
• käsijootmiseks vajalikke põhilisi materjale ja oskab neid käsitleda
• põhilisi töövahendeid ja olulisemaid elektroonika komponente ning oskab kasutada nende määramiseks lihtsamaid elektrilisi mõõtevahendeid.

Koolituse teemad:
1. auditoorse töö teemad 20 tundi
Käsijootmismaterjalid 1 tund
Käsijootmise tööriistad ning töövahendid 1 tund
Jootmisprotsessi olemus 1 tund
Käsijootmise üldpõhimõtted 1 tund
Käsijootmisel ettetulevad põhilised vead 1 tund
Terminoloogiast käsijootmisel- RoHS, ROSIN, RESIN, Flux jms 1 tund
Elektroonika komponendid, nende liigid, tüübid ja markeeringud 2 tundi
Elektriliste parameetrite mõõtmiseks mõõteriistad 1 tund
Komponendid, liigid, skeemitähised, põhilised parameetrid  4 tundi
Elektriskeemide põhimõtted, nende lugemine, tähistused skeemidel 2 tundi
Värvikoodid komponentidel 1 tund
Lihtsamad arvutused elektriskeemidega 2 tundi
Lihtsamad defektid ja rikke tunnused elektriskeemides 1 tund
Üldlevinumatest standarditest 1 tund
2. praktilise töö lühikirjeldus 20 tundi
Jootejaama käsitlemise põhialused, ohutus ja tervisekaitse käsijootmisel 2 tund
Esmased töövõtted jootmisel – juhtmete ja seadmete juhtmeühenduste lahtijootmine 2 tundi
Arvutiplokkide ehituse põhimõte – töövõtted nende käsitlemisel 2 tund
Teistest elektroonikaseadmetest- koduelektroonikas, autoelektris 2 tund
Juhtmete kokkuühendamise viisid, jootmisvõtted juhtmete kokkujootmiseks 2 tund
Trükkplaadid – nende käsitlemine, ettevaatusabinõud, ESD 2 tund
Komponentide käsitlemine käsijootmisel, komponentide jootmine trükkplaadile 2 tundi
Komponentidel nende markeeringu lugemine, abimõõtmised  4 tundi
Elektrimõõtmised – elektriahela kontrollmõõtmised, defekteerimise üldalused 2 tund

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Kursuse hind: 250€ (sisaldab koolitust ning õppevahendeid)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse
Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele
100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Läbiviija:
Mart Ronk, elektroonikainsener, kutsepedagoogika kursused läbinud TÜ-s, TTÜ magistrikraad, praktilise töö kogemus erinevates elektroonika ettevõtetes, kutseõpetaja üle 4 a PKHK-s ja TTHK-s selle valdkonna ainetes.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee