KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Eesti keele koolitus inglise keele baasil tase A2/B1 kutseeksamiks ettevalmistus

Registreeri koolitusele!

Aeg: Planeerimisel (koolitusele registreerimine avatud). Alustame siis, kui registreerub minimaalselt 6 õppijat.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 8//12, Pärnu A-korpus
Sihtrühm: Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist.
Inimesed, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele A2/ B1- taseme eksami sooritamisest.
Maht: 35 tundi

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami A2/ B1 tasemel.
Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
Õpiväljund:
Mõistmine (kuulamine ja lugemine) –
• Saan aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saan aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või mulle huvitavaid teemasid.
• Saan aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või minu tööga seotud sõnadest. Saan aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.
Rääkimine (suuline esitlus, suuline suhtlus) –
• Saan enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskan ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused
• Oskan lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskan lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskan edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid
Kirjutamine  -
Oskan koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või mulle huvi pakkuval teemal. Oskan kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldan oma kogemusi ja muljeid.

Koolituse teemad:
1. Isikuteave.
2. Kodu ja kodukoht.
3. Igapäevaelu. Vaba aeg ja meelelahutus.
4. Reisimine.
5. Suhted teiste inimestega.
6. Tervis ja kehahooldus.
7. Haridus.
8. Sisseostude tegemine.
9. Söök ja jook.
10. Keel ja kultuur.
11. Ilm.

Maksumus: 230 eurot/ in.

Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitajad: Kaili Miil- eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistrikraad (Tartu Ülikool, 2013)
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee