KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Veebilehe loomine ja haldus sisuhaldussüsteemiga Joomla

Registreeri koolitusele!

Aeg: 14.05-13.06.2018. 2 korda nädalas õhtuti E ja K kell 17.00-20.15 (korraga 4 ak. tundi)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, A-korpus
Sihtrühm: Ettevõtlusega alustanud väikeettevõtjad, kel puuduvad algteadmised kodulehe valmistamisest ja haldamisest, kuid kes soovivad piiratud ressursside tõttu ise teha ja hallata oma veebilehte.
Inimesed, kes soovivad vaba väljundit oma ideede või mõtete viimiseks teisteni.

Nõuded õpingute alustamiseks: Kasutab oskuslikult tekstiredaktoreid, oskab küljendada teksti, teab interneti toimimise põhimõtteid, oskab kasutada veebivormidega interneti keskkondi.
Maht: 40 tundi. Auditoorset tööd 5 tundi ning praktilist tööd 35 tundi.
Eesmärk: Anda koolitatavatele elementaarsed teadmised ja oskused, mis on vajalikud veebilehe loomiseks, haldamiseks ja kasutamiseks tasuta sisuhaldustarkvara Joomla! baasil.

Õpiväljund:
1) kavandab, koostab ja haldab veebilehestikke vastavalt veebikeskkonna nõudmistele
2) haldab multimeediaobjekte vastavalt väljundi spetsiifikale
3) kohandab trükimeedia veebikeskkonna nõudmistele vastavaks

Koolituse teemad:
Teooria 5 tundi
1. Veebidisaini põhimõtted
2. Veebisaidi arhitektoonika ja struktuur
3. Navigeerimispõhimõtted
4. Standardid
Praktilised tööd 35 tundi
Veebidisaini kavandamine, analüüsimine, teostamine
1. Erinevad veebitehnoloogiad ja kasutusvaldkonnad
2. Visuaalsete arhitektooniliste lahenduste väljatöötamine erinevate elementide baasil
3. Kujundusfailide kohandamine veebikeskkonna nõudmistele
Sisuhaldussüsteemid
1. Sisuhaldussüsteem Joomla!
2. Installeerimine. Konfigureerimine
3. Administreerimine
4. Komponendid
5. Moodulid
6. Pluginad
7. Kujundusmallid
8. Keeled
9. Sisuloome
10. Publitseerimine

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Kursuse hind: 360€/ inimene (lõplik).
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud minimaalselt 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. valmib Joomla! baasil kodulehekülg

Läbiviija:
Üllar Tornik, läbinud kutsepedagoogika kursused TÜ-s, praktiline töökogemus erinevates reklaamifirmades, Pärnu Postimehes ja Pärnu trükikodades, kutseõpetaja üle 8 a. PKHK-s.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee