KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Kogemusnõustaja esmakoolitus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 04.12.17-31.03.18 (2-3 korda nädalas õhtuti kell 17.00-20.30)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu A-korpus
Sihtrühm:
- Isikud, kes soovivad omandada teadmised ja oskused esmase kogemusnõustamise alasel väljaõppel;
- Isikud, kes soovivad hakata pakkuma kogemusnõustamise teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad abi läbi endasarnase isikliku kogemuse;
- Isikud, kes on läbinud tugiisiku koolituse;
- Kogemusnõustamisest huvitatud isikud.
Maht: 131 tundi

Eesmärk: õppija omandab esmased teadmised ja oskused psühholoogia ja kogemusnõustamise valdkonnas. Kohustuslikeks komponentideks on isikliku kogemuse läbitöötamise ja taastumiskogemuse analüüs; esmased nõustamisoskused (nõustamiseeetika ja nõustamisoskused tööks nii individuaalselt kui grupiga); kriisinõustamisaluste tundmine; grupiprotsesside tundmine, töötamine grupiga ja grupijuhtimise oskus; superviseeritud praktika; kovisioonigrupi töökogemus.

Õpiväljund:
- teab ja oskab õigesti kasutada  erialast  terminoloogiat, mõtestada ja rakendada oma töös kogemusnõustaja võimalusi ja eetikat
- oskab mõista erinevaid isiksusetüüpe ning mõtestada nende omavahelisi suhteid
- teab aitamise püramiidi olemust ning oskab suhtlemisel/ nõustamisel arvestada aitaja ja aidatava isiksuse omadustega, oskab mõista aitamistöö piire
- teab gruppide moodustamise aluseid ja grupijuhi rolle ning oskab juhtida grupiprotsesse
- omab ülevaadet enamlevinud  psüühika- ja sõltuvushäiretest
Õppekava koostamise alus: Kogemusnõustamise teenus – soovituslik juhend (Sotsiaalministeerium)

Koolituse teemad:
1. Kogemusnõustamise töö  4 tundi
kogemusnõustamise ja kogemusnõustaja mõiste ja olemus
kogemus ja praktika meil ja mujal
kogemusnõustamise võimalused ja piirid
nõustamise ja aitajatöö eetika
2. Grupid ja taastumiskogemuse analüüs 14 tundi
gruppide loomine
grupiprotsessid ja arengufaasid
tervendavad ja arendavad tegurid grupis
rollid gruppides
grupijuhtide tüübid ja rollid
grupitöö riskikohad ja lahendused
grupijõud, taastumine, taastumise tasandid ja mudelid, taastumise tugisambad, taastumiseprotsess,         taastumiskogemus ja kriis kui ressurss
nõustamistehnikad
isikliku taastumiskogemuse analüüs, oma loo süsteemne loomine ja selle kasutamine töös
3. Psühholoogilise rühmatöö spetsiifika, klassifikatsioon ja efektiivsus 4 tundi
rühmatöö eelised võrreldes individuaalteraapia või individuaalse õppimiseprotsessiga
rühmatöö klassifikatsioonid, efektiivsus ja usaldusväärsus
tervendavad, taastavad ja arendavad tegurid rühmatöös
rühmatöö grupid, rühmatöö kriitika ja ohukohad
eestlaste suhtumine rühmatöösse
4. Esmased nõustamisoskused 13 tundi
aitamise püramiid, aitaja ja aidatava isiksuseomadused
isiksuse mustrid ning sellest tulenevad ressursid ja takistused
aitamistöö piirid
nõustamistehnikad
suhtlustasandid, suhtlemisstrateegiad ja –stiilid
5. Kriisinõustamise alused  7 tundi
kriisiteooriad
kriisisekkumise baastehnikad
6. Enamlevinud ja kergemad psüühikahäired, sõltuvushäired 4 tundi
meeleoluhäired (depressioon, bipolaarne häire)
püsistress
ärevus- ja paanikahäired
hüperaktiivsus- ja tähelepanuhäire (ADHD)
autism
Aspergeri sündroom
skisofreenia
vaimne alaareng
sõltuvushäired
7. Praktika juhendamine ja iseseisev töö  43 tundi,  millest kontakttunde 33 tundi
grupisupervisioon (16 tundi)
grupikovisioonid (12 tundi)
individuaaljuhendamine (5 tundi)
kirjalik lõputöö (“Minu kogemusnõustajaks kujunemise lugu”)
8. Praktika 42 tundi
Praktika eesmärk on arendada kogemusnõustaja oskusi töötamiseks kliendiga ja meeskonnas koos erinevate erialade spetsialistidega. Praktika käigus jälgitakse  nõustaja tööd ja nõustatakse teda praktikajuhendaja juuresolekul.

Õppekava loetakse omandatuks, kui õppija on:
- on osalenud loengutel, supervisioonil ja kovisioonigrupis minimaalselt 80% ulatuses kogumahust;
- õpiväljundid on hinnatud;
- on läbinud praktika täies mahus praktikajuhendaja suunamisel;
- on kirjutanud lõputöö teemal “Minu kogemusnõustajaks kujunemise lugu”

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava
osalemissoovi ning edastab  korrigeeritud koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 580€/ inimene (sisaldab kõiki koolitusmaterjale).
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lektorid:
Inga Mutso, PhD, kogemusnõustaja. MTÜ Avitus Pärnu juht
Karin Luts, baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste erialal (Tartu Ülikool)
Margit Krjukov, sotsiaaltöö korraldus (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž); SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kogemusnõustaja baaskoolitus 16.05-18.10.2014.
Kaisa Üprus-Tali, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž sotsiaaltöö korraldus.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht, 4451968; 5014291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee