KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Arhiivi koolitus

Registreeri koolitusele!

Kellele: Inimesed, kes soovivad ülevaadet arhiivindusest ja selle põhitõdedest.
Aeg: 22.09.2017, kell 11.00-16.45, paus on sisse arvestatud
Maht: 7 tundi
Kursuse kestvus: 1 päev
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn. 12, Pärnu

Eesmärk: Anda teadmised arhiivindusest

Kursuse teemad:
• Arhiivinduslikud põhimõtted ja -mõisted
• Dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivad õigusaktid ning standardid
• Arhiivihalduse kajastamine dokumendihalduskorras
• Dokumentide loetelu koostamine, muutmine ja täiendamine
• Sarjade säilitustähtaegade määramise alused
• Arhiivi koosseisu andmete kohta arvestuse pidamine
• Pabertoimikute korrastamine:
- arhivaalide, alatise ja pikaajalise säilitustähtajaga dokumendid
- lühiajalise säilitustähtajaga dokumendid
• Arhiivitarvikud: millest lähtuda valikul?
• Arhiivikirjelduse koostamine
• Mida pidada silmas digitaaldokumentide arhiveerimisel: arhiivipüsivad vormingud, digiteerimise korraldus
• Dokumentide säilitamise nõuded
• Dokumentide hävitamine. Hävitamisakti koostamine.
Kaasnevad näidised ja praktilised tööd.

Õpiväljundid:
Saab aru arhiivinduslikest põhimõtetest ja mõistetest
Tunneb dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkonda
Oskab koostada dokumentide loetelu ja ülevaadet arhiivi koosseisu andmetest
Tunneb pabertoimikute (sh arhivaalid) korrastamise ja säilitamise põhivõtteid
Saab aru arhiivikirjeldamise põhimõtetest
Teab digitaaldokumentide arhiveerimise ja digiteerimise põhitõdesid
Saab aru dokumentide turvalise hävitamise põhimõtetest, oskab koostada hävitamisakti.

Tulemus: Väljastatakse tunnistus
Koolitaja: Maila Kukk, koolitaja on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast.
On lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös.
Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud arhiivitöö teemalisi artikleid Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".

Grupi suurus:
miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 175 EUR (sisaldab kõiki materjale)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Info: Heleri Heinla, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Telefon 44 51 968, 53 446 945

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee