KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Majutusettevõtte toateenija kursus

Registreeri koolitusele!

Kellele: Koolituse sihtgrupiks on õppija, kes soovib asuda tööle toateenijana või töötav toateenija, kes soovib oma teadmisi ning oskusi värskendada.
Aeg: 28.03-25.04.2018, kaks korda nädalas, E ja K, kell 16.00-19.00, 4 ak tundi korraga
Maht: 40 ak tundi, millest 4 tundi on iseseisvat tööd, auditoorset tööd 36 tundi
Kursuse kestvus: 1,5 kuud, 2 korda nädalas 4 ak tundi korraga

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija teadlik  toateenija tööülesannetest ja kohustustest, omandab oskused päeva- ja lõppkoristuse teostamiseks ning  teenindusala korrastamiseks.
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn.12, Pärnu

Kursuse teemad:
Teeninduskeskkonna korrasolek ja turvalisus: 4 tundi auditoorset tööd, 2 tundi iseseisvat tööd
1. Toateenija roll majutusettevõttes.
2. Toateenija ülesanded teeninduskeskkonna korrasoleku tagamisel.
3. Toateenija kui majutusettevõtte turvalisuse tagaja.
4. Toateenija ametijuhend.
5. Toateeninja kutseeetika.
6. Toateenijale vajalikud isiksuseomadused.
7. Toateenija isiklik hügieen.
Koristamine: 10 tundi auditoorset tööd, 22 tundi praktilist tööd, 2 tundi iseseisvat tööd
1. Koristamine alused
2. Koristusained.
3. Koristustarvikud.
4. Ergonoomia.
5. Tööhügieen.
6. Majutusruumi päevakoristus.
7. Majutusruumi lõppkoristus.
8. Üldruumide koristamine.
9. Konverentsiruumide koristamine.
10. Hügieeniruumide ja sauna koristamine.
11. Spaa koristamine.
12. Toitlustusruumide koristamine.
13. Välisruumi koristustööd.

Õpiväljundid:
Õppija:
-mõistab teeninduskeskkonna korrasoleku ja turvalisuse tagamise olulisust külastajatele elamuse loomisel.
- koristab ja valmistab ette majutus- ja üldkasutatavad ruumid külastajate vastuvõtuks, järgides isikukaitse-, hügieeni- ja ergonoomika põhimõtteid.
Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpilane teostab majutusruumi lõppkoristuse positiivsele tulemusele. Koolituse lõpus saab tunnistuse.

Koolitaja: Endla Kuura, PKHK majutusteeninduse kutseõpetaja
Maksumus: 235 eurot (võimalus tasuda kahes osas)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Info: Heleri Heinla, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Telefon 44 51 968, 53 446 945

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee