KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Moodulõpe: Joonestamise baaskursus (tehniline joonestamine ja AutoCad 2015)

Toimumise koht: Pärnumaa KHK, Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Puuduva või aegunud kvalifikatsiooniga puidu – ja metallivaldkonnas töötavad ning täiendõpet vajavad inimesed.
Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi tehnilise joonestamise alustest ning saada õpetust vektorgraafilise projekteerimistarkvara AutoCad Classic edukaks kasutamiseks.
Maht: 76 tundi

Aeg: 30.01-22.06.2018. Koolitus toimub päevasel ajal, ajavahemikus 08.30-15.35
Ajakava:
Esimene tund toimub 30.01.18 kell 10.20-13.55 (kokku 4 ak. tundi)
Perioodil 05.02-11.03 toimub kokku 18 tundi. Koolituspäev teisipäev. Suure tõenäosusega iga kord 3-4 tundi. Tunnid jäävad ajavahemikku kell 08.30-15.35.
Perioodil 12.03-15.04 toimub kokku 35 tundi. Koolituspäev teisipäev. Suure tõenäosusega iga kord 7 tundi. Tunnid jäävad ajavahemikku kell 08.30-15.35.
Perioodil 21.05-22.06 toimub kokku 19 tundi. Koolituspäev teisipäev. Suure tõenäosusega iga kord 3-4 tundi. Tunnid jäävad ajavahemikku kell 08.30-15.35.

Töövorm: Loeng, praktiline töö

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised detailide ja koostude kujutamisest ning oskused lugeda tehnilist joonist, joonestada lihtsamate detailide ja koostude eskiise. Anda teadmised, kuidas koostada masinprojekteerimistarkvara abil vormistada ja joonestada kahe- ja kolmemõõtmelisi jooniseid AutoCAD Classic joonestusprogrammis.

Õpiväljund: 
Õppija teab ja tunneb
•    tööjooniste tingmärke ja sümboleid;
•    kujutiste liike ja kujutamise põhimõtteid;
•    mõõtmestamise põhimõtteid ja mõõtarvude kandmist joonistele;
•    keermete kujutamist;
•    masinaelementide kujutamist;
•    selgitavate andmete ja märkuste märkimist joonisele.
•    erinevaid masinjoonestamisprogramme.
Õppija oskab
•    joonestada ja lugeda tehnilist joonist;
•    joonestada ja lugeda lihtsamate detailide ja koostude eskiise.
•    joonestada ja vormistada kahe – ja kolmemmõõtmelisi jooniseid masinjoonestamise programmis AutoCAD Classic.

Koolituse teemad:
GEOMEETRILINE JOONESTAMINE.
Jooniste formaadid. Mõõtkava. Jooned, joonte liigid ja kasutusalad. Joonte laius ja valik. Jooniste vormistamine. Normkiri. Kirjanurk e. tiitelnurk.
KUJUTISED.
Kujutamise üldpõhimõtted. Kujutiste liigid: vaated, lõiked, ristlõiked, väljatoodud elemendid. Lihtsustused ja tinglikkused joonisel. 
MÕÕTMESTAMINE.
Mõõtmestamise põhimõtted. Baasi mõiste mõõtmisel. Mõõtmestamiselemendid. Mõõtarvude kandmine joonisele.
KEERMED.
Keermete kujutamine ja tähistamine joonisel.
MASINAELEMENTIDE KUJUTAMINE.
Lahtivõetavad ja kinnisliited. Polt- ja tikkpoltliide. Keevisliide. Keevisõmblus. Hammasliide. Hammasülekanded. Vedrud.
SELGITAVATE ANDMETE MÄRKIMINE JOONISELE. 
Erinevate materjalide kujutamine ja tähistamine joonisel. Pinnakaredus, selle märkimine joonisele. Termilise töötlemise märkimine joonisele. Tolerantsid ja istud joonisel. Pindade kuju- ja asendihälvete märkimine joonisele. Selgitavad märkused joonisel.
MASINPROJEKTEERIMISEKS KASUTATAV TARKVARA.
Masinprojekteerimiseks kasutatav tarkvara, levinumad lahendused. Masinprojekteerimise tarkvaras kasutatavad põhimõisted, käskude valik ja sisestamine.
JOONISTE KOOSTAMISE ALUSED.
Peamised jooniste koostamiseks kasutatavad objektid ja nende parameetrid. Objektide moodustamine hiire abil ja koordinaatide sisestamisega klaviatuurilt.
OBJEKTIDEGA MANIPULEERIMINE JOONISEL.
Objektide parameetrite muutmine, objektide sidumine teiste objektidega. Kihtide kasutamine joonisel.
GRAAFIKAELEMENDID.
Graafikaelementide (faasid, polyline ja tekst) kasutamine, graafikaelementide omaduste muutmine eri kihtideks.
MÕÕTMED.
Joonise elementide mõõtmed, nende lisamine. Mõõtmete omaduste ja paigutuse valik. Mõõtmete, tolerantside ja kuju täpsusnõuete tähistamine joonisel
OBJEKTIDE MASSIIVID.
Geomeetriliste elementide grupiviisiline joonestamine, objektide massiivid, nende loomine ja kasutamine.
3D PROJEKTEERIMISE PÕHIMÕTTED.
Kolmemõõtmelised joonised ja nende koostamine. Jooniste vormistamine.

Kursuse hind:  385€/ in. (sisaldab koolitust ning õppematerjale)
Läbiviija: 
Lembit Miil, kutseõpetaja V (EKR 7), täiskasvanute koolitaja 6. Koolitamiskogemus 4 aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Koolitusjuht:  Gerli Ollino, koolituse koolitusjuht, 445 1968;  501 4291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee