KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

Registreeri kursusele!

Aeg: 27.03-29.03.2018 kell 09.00-16.00 
Järgmine koolitus planeeritud: 30.05-01.06.2018.

Maht: 24 tundi (3 päeva)  
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Tööandjad, FIE-d, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keda on ettevõttes volitatud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

Eesmärgiks on anda töökeskkonna spetsialistidele, -volinikele ja –nõukogu liikmetele, samuti tööandjatele ja ettevõtete juhtidele töötervishoiu- ja tööohutusalaseid teadmisi.Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”

Koolituse teemad: 

1) Töötervishoiu- ja tööohutuse seadus, rakendusala. Töökeskkond, töökoht, töövahend – nõuded nendele. Tööolme.
2) Töökeskkonna ohutegurid: 
a. füüsikalised ohutegurid –tagajärjed, ennetamine
b. keemilised ohutegurid – tagajärjed, ennetamine
c. bioloogilised ohutegurid – tagajärjed, ennetamine
d. füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid – tagajärjed, ennetamine
e. Kukkumisoht
3) Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
4) Töötervishoiu – ja tööohutusalane korraldus ettevõtte ja riigi tasandil. Riiklik järelvalve. Töökeskkonnaspetsialist,- volinik,- nõukogu. Õigused ja kohustused. Töötervishoiu – ja tööohutusalane koostöö ettevõttes
5) Töötajate juhendamine ja väljaõpe ettevõttes
6) Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
7) Sisekontrolli korraldamine ettevõttes
8) Riskianalüüs. Riskianalüüsi mõiste. Oht. Risk. Töötajate tervisekontroll. Raskuste teisaldamine. Riskihindamise meetodid. Riskide ohjamine
9) Ergonoomia
10) Isikukaitsevahendite valimine, kasutamine
11) Kuvariga töötamine
12) Tuleohutus
13) Praktiline töö- töökoha kaardistamine ja riskianalüüs raskuste käsitsi teisaldamine
14) Teadmiste kontroll

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) on saanud ülevaate tulekustutusvahenditest ning oskab tegutseda tulekahju korral
2) omab ülevaadet töötervishoiu- ja tööohutusalastest seadustest ning rakendusalast
3) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust
4) rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas.

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 
150 eurot (lõplik), sisaldab koolitusmaterjale
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitajad:
Karli Edo PKHK kutseõpetaja; Marek Sein tuleohutusspetsialist
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse osakonna koolitusjuht, 4451968; 5014291
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri kursusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee