KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Projektijuhtimise koolitus

Registreeri koolitusele!

Nõuded koolitatavale: Koolitatavatelt oodatakse iseseisvat töötegemise tahet, otsustusvõimet, vastutustunnet ja individuaalset pealehakkamist.  Kasuks tuleb keelteoskus ja arvutikasutusoskus.

Sihtrühm: Eriala või kutset mitteomavatele tööotsijatele: kutsealaste, erialaste ja ametialaste algteadmiste ning algoskuste omandamine.
Ümberõppijatele: uute kutsealaste, erialaste ja ametialaste teadmiste ning oskuste omandamine

Tulemus: Koolitus annab teadmised ja oskused iseseisvalt projektitaotluste koostamiseks, projektide raamatupidamisliku poole läbiviimiseks, projektide aruandluse tegemiseks.

Aeg: 22.10.2013 (2-3 korda nädalas õhtuti korraga 4 ak. tundi kell 17.00-20.15)
Maht: 120 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi  tn. 8//12, Pärnu

Kursuse teemad:
1. Seadusandlus 6 tundi, Rein Volberg
2. Organisatsiooni ja juhtimise alused 4 tundi, Erna Gross
3. Eesti keele õigekiri ja projektikirjutamise keel 12 tundi, Monika Limberg, Ruth Leping
4. Ettevõtlusega seotud projektid ja ärieetika 8 tundi, Eela Malk
5. Erinevad projektitüübid ja organisatsioonid 2 tundi, Piret Koorep
6. Projekti meeskonna kujundamine ja juhtimine 4 tundi, Piret Koorep
7. Suhtlemine 4 tundi, Helke Heinmets
8. Projekti kavandamine, strateegiline planeerimine 8 tundi, Piret Koorep
9. Eesmärgi seos tegevuskavas sisalduvate tegevustega 4 tundi, Piret Koorep
10. Projekti taotlus ja selle lisad 6 tundi, Piret Koorep
11. Eelarve koostamine ja väljamaksete prognoosimine 12 tundi, Ille Kukk
12. Projekti kajastamine raamatupidamises 8 tundi, Ille Kukk
13. Rahastajate ja koostööpartnerite leidmine 2 tundi, Piret Koorep
14. Tugitegevuste planeerimine sh turundus, kommunikatsioon 2 tundi, Piret Koorep
15. Projekti teostamine, aruande koostamine 4 tundi, Piret Koorep
16. Jagamisring (kogemuste saamine projektijuhtidelt ja projektidega tegelevatelt organisatsioonidelt) 8 tundi 17. Praktiline töö arvutiklassis (projektikavandi koostamine ja vormistamine arvutil; nõustamine; konsultatsioon; koostamise levinumad vead) 20 tundi sh. Janek Leppnurm (arvutialane 2 tundi), Piret Koorep (eesmärgid, tegevused 6 tundi), Ille Kukk (finants 12 tundi)
18. Projektitaotluse kaitsmine (oma valminud projekti esitlemine ja kaitsmine) 6 tundi, Piret Koorep, Ille Kukk, Jüri Puidet
NB! Lisaks teoreetilistele ainetele koolis tuleb teha ka kodutöid ja iseseisvaid ülesandeid.

Grupp: 12 inimest
Maksumus: 552 EUR (lõplik)

Koolitusjuht: Gerli Ollino, Täiskasvanute koolituse osakonna assistent
Info: Tel: 44 51 968; 5014291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee