KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Sekretäritöö koolitus

Registreeri koolitusele!

Kellele: Inimesed, kes soovivad esmased teadmised saada sekretäri tööst.

Aeg: 26.09-07.11.2017 (koolituspäevad T ja N), kell 16.45-19.45, 4 ak tundi korraga
Maht: 50 tundi
Kursuse kestvus: 1,5 kuud
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn. 12

Eesmärk: Anda teadmised sekretäritööst

Kursuse teemad:
1. Sekretäritöö ABC 12 t
- Sekretäritöö eesmärk, kutseeksam
- Sekretäri isik, amet. Koostöö juhiga
- Telefoniteenindus, ettevõtte kultuur
-  Ametikohtumised, nõupidamised. Vastuvõtud.
2. Dokumendihaldus 26 t
- Aine olemus ja eesmärk. Asjaajamise mõiste, tähtsus, vajalikkus.
- Asjaajamist reguleerivad riiklikud ja organisatsioonisisesed normdokumendid.
- Vorminõuded haldusdokumentidele. Dokumendiplank. Üldplank.Dokumendiliigiplank
- Haldusdokumendi elementide vorminõuded
- Haldusdokumentide vormistamine. Ametikiri. Erinevad ametikirjad. Avaldus.
- Asutuse sisesed dokumendid.
3. Sekretäri etikett 12 t
- Ametialane suhtlemine, firma kultuur. Tervitamine.Esitlemine.
- Telefonietikett
- Külaliste vastuvõtu korraldamine. Lilled. Kingitused.
- Kutsed, nende vormistamine.
- Ametialane rõivastus, ehted.
- Vastuvõtt "Tass kohvi".

Tulemus: Väljastatakse tunnistus
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus:
 250 EUR võimalus maksta kahes osas
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Info:
Telefon 442 7870; 534 46945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee