KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Teenindusmõttelaad ja hoiakud

Sihtrühm: Teenindus- ja müügiettevõtete töötajad
Aeg: sügis 2011
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8/12
Maht: 16 tundi

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on õpetada,  mis on teenindusmõttelaad ja millised on heale klienditeenindajale omased hoiakud. Praktilise suunitlusega koolitus annab lisaks teadmisi klienditeeninduses kasutatavast keelekasutusest ja õpetab  milliseid suhtlusvahendeid kasutada suurepärases klienditeenindus situatsioonis. Kursusel osalejale omandab teadmised kuidas kohaneda toimuvate muutustega ja millest sõltuvad teenindaja poolt saavutatavad tulemused.

Koolituse teemad:   
I Teeninduskeel
Selge eneseväljendus
Kehakeel klienditeeninduses
II Muutused
Muutused kui protsess klienditeeninduses
Muutuste valem
III Uskumused
Piiravad uskumused
Edule viivad uskumused
Kuidas uskumused määravad meie elu kvaliteedi
IV Tegurid mis mõjutavad saavutatavaid tulemusi
Hoiakud
Empaatia
Isiklik vastutus

Maksumus: 78 EUR (sisaldab õppematerjale)
Koolitaja: Igor Grutkin, ABC King ja SHU kaupluste keti teenindusjuht
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee