KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tänavakivide paigaldaja

Sihtrühm: Kõigile huvilistele, kes soovivad saada oskused tänavakivide paigaldamiseks
Toimumise koht:   Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi 8//12, Pärnu
Maht: 80 tundi
Aeg:  sügis 2011, E,K ja N 17.00-20.00 (korraga 4 ak. tundi)
Eesmärk: Anda osalejale ülevaate tee ja õueala kattematerjalidest; õppida paigaldama sillutis- ja äärekive.

Õpiväljund: Õppija teab/tunneb: teedel ja platsidel kasutatavate materjalide iseärasusi; teede ja väljakute katendeid ja nende paigaldamise tingimusi;
teede ja platside ääristamise erinevaid võimalusi; pinnase ettevalmistamise nõudeid; töötervishoiu ja tööohutusnõudeid ja järgib neid tööde teostamisel.
Õppija oskab: korraldada nõuetekohaselt oma töökohta, valida sobivaid materjale ja töövahendeid sõltuvalt teostatavast projektist; planeerida aluspinda; paigaldada sillutus- ja äärekive.

Koolituse teemad: 
Auditoorne töö 10 tundi:
1. Sillutuskivid, rennid 2 tundi
2. Äärekivid, katendid 2 tundi
3. Tööriistad ja -vahendid teesillutiste paigaldamiseks. Tööriistade kasutamine ja hooldus 2 tundi
4. Pinnase teisaldamine. Mulla säilitamine ja otstarbekas kasutamine. Mullatööde mahu ja maksumuse arvutamine 2 tundi
5. Töötervishoiu ja tööohutusnõuded pindade ettevalmistamisel 2 tundi
Praktiline töö 70 tundi:
1. Oma töökoha korraldamine. Tööde tehnoloogiline järjekord. Töövahendite ja materjalide valik ja ettevalmistamine 10 tundi
2. Tasandiline ja ruumiline märkimine. Teede ja platside kujundamine ja rajamine. Nõuded teede ja väljakute katenditele 10 tundi
3. Teede ja platside ääristamine. Teepiirded ja tõkkepostid. Kaldteede tugi- ja varjemüüride ehitamine. Võreseinad ja varikäigud, nõuded nende rajamisele. Variseinte püstitamine 20 tundi
4. Sillutiskivide paigaldamine 30 tundi

Maksumus: 375 eurot
Koolitaja:   Janek Klaamas, PKHK ehituseriala kutseõpetaja
Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee