KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Viipekeele koolitus

Registreeri koolitusele!

Kellele: sotsiaaltöö valdkonnas töötavad inimesed, kellel on vaja viipekeele oskust; sotsiaalhooldajad; viipekeelest huvitatud.

Aeg: 30.11.2015-10.02.2016
Maht: 40 tundi
Kursuse kestus: E ja K, kell 17.00-18.30, 2 ak tundi ja kestvus 2,5 kuud
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 8/12 

Kursuse eesmärk: Tutvumine kurtide kogukonnaga; kurtus-kurtuse  põhjused; kurtide kultuur ja kurtide toimetulek. Eesti viipekeele omandamine (sõrmendamine-tähestik; olmeviiped). Kurtide erinevate kommunikatsioonivormidega tutvumine. Viiplemine erinevatel teemadel. Praktiline töö: vestlus kurtidega.
Kursuse tulemus: Kursuse läbimisel omandatakse teadmisi kurtide kogukonnast. Saadakse teada kurtuse põhjustest, erinevatest kurtide gruppidest; kurtide kultuurist, abivahenditest; toimetulekust. Omandatakse viipeid erinevatest eluvaldkondadest; tähestiku omandamine. Praktiline töö: vestlemine kurtidega. Iseseisev töö: referaat etteantud teemal.

Kursuse teemad:

 • Kurtus; kurtuse põhjused; kurtide kogukond, kultuur. Kurtide kommunikatsioonivormid. Suhtlemine kurtidega.
 • Viipekeel kui kurtide kommunikatsioonivorm. Mida tuleb arvestada kurtidega suhtlemisel.
 • Kontakti saavutamine kurtidega; olulised tegurid.
 • Kurtide toimetulek; tööhõive.
 • Kurtide emotsionaalsed ja sotsiaalsed probleemid.
 • Tutvumine; asesõnad.  Sõrmendamine (tähestik).
 • Perekond, kodu.
 • Aeg, kuude nimetused. Lausete moodustamine.
 • Värvid, riietus.
 • Loodus, liiklus, lausete moodustamine, vestlus.
 • Töö, ametid. Suhtlemine viipekeeles, dialoogid, grupitöö.
 • Meditsiin; sotsiaalvaldkond.Suhtlemine viipekeeles; dialoogid, grupitöö.
 • Kultuur, sport. Suhtlemine viipekeeles kurtidega.

Kursus lõpeb arvestusega, mis koosneb kahest osast: 1) praktiline viiplemine etteantud teemal

Koolitaja: Anne Sepping - Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond- sotsiaalkonsultant; Pärnumaa Kurtide Ühing-viipekeeletõlk

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 160 EUR, võimalus maksta kahes osas
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Info: Terje Üürike tel: 4451968, 53446945, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee