KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Krohvimistööd

Registreeri koolitusele!

Sihtrühm: Ehitustöölised/ selles valdkonnas tööd otsivad isikud, kes soovivad saada väljaõpet krohvimistööde teostamiseks nii sise- kui välistingimustes.
Aeg: 19.03- 10.04.2012 (2 korda nädalas õhtuti korraga 5 ak. tundi)
Maht: 80 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8/12, Pärnu, töökoda

Auditoorne töö 5 tundi

  1. Krohvi otstarve ja liigid
  2. Tööriistad, vahendid ja seadmed, nende kasutamistingimused ning hooldamine
  3. Tellingud ja töölavad, nõuded nende paigaldamisel. Tööohutusnõuded krohvimistöödel

 Praktiline töö 75 tundi 

  1. Materjalikulu arvutused. Pindade puhastamine, loodimine ja majakate paigaldamine. Niiskustõkketööd. Mittekrohvitavate pindade kaitsmine
  2. Oma töökoha korraldamine. Materjalide ja töövahendite valik. Tööde tehnoloogiline järjekord
  3. Töövõtted krohvimistöödel. Mördi pinnalekandmise viisid (käsitsi krohvimine; masinkrohvimine; krohvikihi tasandamine). Nurkade ja avakülgede krohvimine, friis, rustiks
  4. Krohvisüsteemid: soojustuskrohvid, armeeritud krohvid (sh dekoratiivkrohvid: pritskrohv, terrasiitkrohv, graniitpesukrohv, kivipurukrohv, värvilised krohvid). Krohvisüsteemide kasutusalad ja paigaldamise nõuded. Kvaliteedinõuded krohvimistöödel ja kontrolltoimingud

Koolitaja: Janek Klaamas, kutseõpetaja
Grupp: Miinimum 7 inimest
Maksumus: 575 EUR (lõplik)

Koolitusjuht: Gerli Ollino, Täiskasvanute koolituse osakonna assistent
Info: Tel: 44 51 968; 5014291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee