KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

CNC-puidupingi operaatori koolitus

Registreeri kursusele!

Aeg: sügis 2011
Maht: 152 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Kursuse eesmärk: Omandab algteadmised CNC- tööpingi programmjuhtimisest. Oskused lugeda kasutusvõimalusi ja kasutada CNC- tööpinki kvaliteedinõuetele vastavate detailide töötlemisel.Omandab arvutikasutusoskuse, jooniste lugemise oskuse. Tunneb oma töövahendeid nind –materjale.

Kursuse moodulid:
1. Tööseadusandlus 4 tundi
2. Töökeskkonnaohutus 2 tundi
4. Tuleohutus 2 tundi
6. Arvutiõpetus 20 tundi
7. Joonestamine 20 tundi
8. Materjaliõpetus 20 tundi
9. CAD/CAM-masinjoonestamise alused 32 tundi
10. Puidu masintöötlemise tehnoloogia 40 tundi  
-  CAD/CAM/CNC– tehnika ajalugu   
- Tutvumine Sahos F3000
- CNC masina konstruktsioon, põhisõlmed
- CNC- pinkide juhtimine, NC-koodid (G- ja M- käsud)
- Vertikaalne ja horisontaalne puurimine, soonimine, saagimine, freesimine, pesade töötlemine, polügonaalsete kujundite töötlemine. Harjutusülesanded.
- AlphaCAM  tarkavara tutvustus
- Lõikeriistad ja spindli kinnitussüsteemid puidutööstuse CNC töötlemiskeskustel
- Ohutushoid masinaga töötlemisel. Töövõtted masina käivitamisel. Masina konstruktsioon. Vaakuumpadjad. Vaakumpump. Tooriku seadistamine masinasse.
11. Praktilised tööd 12 tundi

Koolitajad: Mart Tehu, Alari Kulljus, Urmas Jüriorg, Rein Volberg, Karli Edo, Enn Veesalu, Marek Sein, Riina Timberg.
Maksumus: 610 EUR (võimalik maksta mitmes osas)
   
Info: Gerli Ollino, Täiskasvanute koolituse osakond
Tel: 44 51 968; 5014291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee