KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tabelarvutus ja andmete analüüs algajatele

Kellele: Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks. Hulgiladude töötajad, äriettevõtted, raamatupidajad, kinnisvaramaaklerid, tootmisettevõttes töötavad inimesed.

Aeg: planeerimisel, T ja N kell 17.00-19.15
Maht: 20 tundi
Kursuse kestvus: 1 kuu, 2 korda nädalas, 3 akadeemilist tundi korraga.
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus , Niidupargi 8/12, B302

Eesmärk: Anda põhjalikud teadmised MS Exceli võimalustest koostada andmetabeleid ja teha tabelarvutusi.

Kursuse teemad:
Teooria
Sissejuhatus
• Excel 2007 uuendused, menüüde ja käskluste süsteem
• Oma nupurea loomine, lisatavad korraldused
Andmete importimine
• Andmete Importimise ja eksportimise vahendid
- exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, internetist
- imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites
- mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse
Töötamine tabeliga
• veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine
• ridade külmutamine
• linkimine
• ridade ja veergude jaotamine
Lahendajad ja analüüsivahendid
- Eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse
- Stsenaariumid
- sorteerimine
- filtreerimine, tingimustega filtrid
- vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest
- vahekokkuvõtte Subtotal funktsioon
- andmete otsimine, parandamine ja lisamine
- risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine
- mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine)
- valemite auditeerimine ja jälitamine
Piirangute seadmine
- sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang
Ühine koostöö
• Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine
• Tööraamatu ühine kasutamine üle arvutivõrgu

Praktiline töö
Funktsioonid ja arvutused
• Erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires:
- Andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount)
- Arvutamine muutuva piirkonnaga (kasvava või kahaneva tabeliga) (Offset funktsioon)
- Loendus (Count, CountA, CountIF)
- Ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown)
- Tingimusfunktsioonid (If, SumIF)
- Mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR)
- Otsingufunktsioon (VLOOKUP, Match, Index jt)
- Kuupäevafunktsioonide kasutamine
- Nimeliste piirkondade kasutamine
Diagramm
• Diagrammi koostamine ja täiendamine
- mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine
- töö diagrammi skaalaga
Kujundamine ja vormingud
• pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest
• kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites
• numbri, protsendi ja tekstivormingud
• andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad)
• kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid)
Kleepimine ja andmete märgistamine
• Paste Special kasutamine andmete paigutamisel

Grupp: 8 õppijat
Koolitaja: Janek Leppnurm, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse IKT spetsialist ja arvutiõpetaja
Maksumus: 78 EUR
Info: tel 44 27870; 4451968; 53446945, E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee