KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Ahjumeistri täiendõpe: soome ahi, potikivist ahi

Registreeri kursusele!

Sihtrühm:  Pottsepad, kaminameistrid, korstnapühkijad, ahjuparandajad, käsitöölistest väikeettevõtjad.
Aeg: 22.04.2013 (2-3 korda nädalas õhtuti korraga 4 ak. tundi)
Maht:
80 tundi

Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, töökoda

Eesmärk: Õpetamisega taotletakse, et õppija teab ja tunneb küttekoldeid (ahjud), nende ehitamise tingimusi ja kvaliteedinõudeid; pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid; pottsepatööde põhireegleid ja järgib neid tööde teostamisel; ahjude liigitust, ahjulõõride süsteeme ja üldnõudeid nende ehitamisel, pottahjude ja -pliidi ladumise tehnoloogiat, soome ja potikivist ahju ehitamise spetsiifikat, tuleohutusnõudeid. Õppija omandab praktilised oskused erinevate ahjutüüpide ehitamiseks.

Kursuse teemad:
Pottsepatöö põhireeglid, oma töö korraldamine 4 tundi
Tööohutus ehitustöödel. Tuleohutus ja töökultuur, ohutustehnika nõuded, kütuse valik ja põlemine 6 tundi
Pottsepa töövahendid ja –materjalid, materjalikulu arvestamine 6 tundi
Remonttööde teostamise järjekord 4 tundi
Praktilised tööd:
Soome ahi 30 tundi
Potikivist ahi 30 tundi

Koolitajad: Lembit Lill, ehituseriala kutseõpetaja
Grupp: 8-12 inimest
Maksumus: 360,00 (lõplik)

Koolitusjuht: Gerli Ollino, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 44 51 968, 50 14 291

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee