KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Traditsioonilised puitliited

Registreeri kursusele!

Aeg:  Grupi komplekteerumisel kevadsemester 2012
Sihtrühm: Külaseltsid, puidutööga tegelevad väikeettevõtjad, puutööhuvilised
Maht: 80 tundi

Eesmärk:      
Anda ülevaade puidutööde traditsioonidest. Puit, kui materjal – omadused (füüsikalised, mehaanilised). Nõuded saematerjalidele.  Puitkonstruktsioonides kasutatavatest puitliidetest sõltuvalt  materjali mõõtudest. Puusepatöödel kasutatavad  elektri- ja käsitööriistad, tööriistade valik, hooldamine, teritamine. Puitliidete valmistamine. Tööohutus puidutöötlemisel, materjalikulu arvutamine. Puidukaitsevahendite kasutamine.

Tulemus:                              
Kursuse eesmärk on valmistada puitkonstruktsioon (pergola), kasutades tappühendusi . Oskab valida (vastavalt konstruktsioonile) puitliiteid. Oskab märkida  ja töödelda kasutatavat materjali. Oskab kasutada puusepa tööriistu sõltuvalt töödest. Kinni pidada tööohutusnõuetest.     

Koolituse teemad:    
Ülevaade puitkonstruktsioonidest, puitmaterjalidest
Puidutöödel kasutatavad käsitööriistad, abivahendid, korrastamine
Puitkonstruktsioonides kasutatavad liited, sõlmed
Tööohutus puidutöötlemisel
Praktiline töö: materjali valik, materjali kulu arvutamine, materjali ettevalmistamine, puitühenduste valik vastavalt konstruktsioonile, märkimine, töövahendite korrastamine, konstruktsiooni valmistamine (kasutades traditsioonilisi puitliiteid), viimistlemine.

Kursuse hind:  425 eurot (lõplik). Sisaldab kõiki õppeks vajaminevaid materjale.
Läbiviija: Karli Edo, puidueriala kutseõpetaja

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.hariduskeskus.ee/taiendope

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee