KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Masinjoonestamine- AutoCad algõpe ja CNC

Registreeri koolitusele! 

Aeg: 13.03- 12.04.2012, T ja N 17.00-20.15 (korraga 4 ak. tundi)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.8//12, Pärnu
Sihtrühm: Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi vektorgraafilise projekteerimistarkvara AutoCAD ja CNC edukaks kasutamiseks

Maht: 40 tundi
Töövorm:   Loeng, praktiline töö
Eesmärk: Anda teadmised, kuidas koostada masinprojekteerimistarkvara abil kahe- ja kolmemõõtmelisi jooniseid

Koolituse teemad: 
SISSEJUHATUS
Masinprojekteerimiseks kasutatav tarkvara, levinumad lahendused. Masinprojekteerimise tarkvaras kasutatavad põhimõisted, käskude valik ja sisestamine.
JOONISTE KOOSTAMISE ALUSED
Peamised jooniste koostamiseks kasutatavad objektid ja nende parameetrid. Objektide moodustamine hiire abil ja koordinaatide sisestamisega klaviatuurilt.
OBJEKTIDEGA MANIPULEERIMINE JOONISEL
Objektide parameetrite muutmine, objektide sidumine teiste objektidega. Kihtide kasutamine joonisel.
GRAAFIKAELEMENDID
Graafikaelementide (faasid, polyline ja tekst) kasutamine, graafikaelementide omaduste muutmine eri kihtideks.
MÕÕTMED
Joonise elementide mõõtmed, nende lisamine. Mõõtmete omaduste ja paigutuse valik. Mõõtmete, tolerantside ja kuju täpsusnõuete tähistamine joonisel
OBJEKTIDE MASSIIVID
Geomeetriliste elementide grupiviisiline joonestamine, objektide massiivid, nende loomine ja kasutamine.
3D PROJEKTEERIMISE PÕHIMÕTTED
Kolmemõõtmelised joonised ja nende koostamine.
CNC - UNIVERSAALFRESPINGI TÖÖTAMISE PÕHIMÕTTED
Materjalide erinevad töötlemisstrateegiad, lõikeriista valik,
CAD joonestamine, freespingi juhttarkvaraga töötamine;
CNC universaalfreespingile CAM programmide koostamine;
CNC universaalfreespingil opereerimine;
CNC universaalfreespingi juhtprogrammi tutvustamine.
Lõikesügavuse, ettenihke ja lõikekiiruse valik.
Ohutustehnika CNC pinkidega töötamisel.

Õpiväljund:
Õppija teab ja tunneb:
• arvutikasutamise eelisi jooniste väljatöötamisel ja vormistamisel;
• masinjoonestus programmi võimalusi mitmesuguste 2D ja 3D jooniste väljatöötamisel;
• CAD-i enamlevinud formaate, import/ export (DXF/DWG).
• suhteliste ja absoluutsete koordinaatide erinevusi ja kasutusala;
• jooniste koostamise põhimõtteid XY ja XYZ koordinaadistikus;
• Teab CNC universaalfreespingi töötamise põhimõtteid. G,T ja M koordinaatide tähendust pingi juhtprogrammis.
oskab:
• koostada erinevaid skeeme, jooniseid, plaane masinjoonestusprogrammi abil;
• kasutada CAD- tarkvara võimalusi;
• avada jooniseid ja neid salvestada;
• kasutada ja muuta üldiseid määratlusi rippmenüüst;
• kasutada CAD- tööriistasid/vahendeid;
• muuta joone tüüpisid oskab neid liita, poolitada;
• muuda joonise vaadet;
• joonestada 2D joonist, seda muuta ja parandada;
• kanda joonisele mõõtmeid;
• kasutada olemasolevaid objekte punktide/koordinaatide sisestamiseks (SNAP);
• luua erinevates tasapindades geomeetriaid;
kasutada õppe- ja teatmekirjandust.
• Oskab CAD jooniste tegemist ja muutmisest CAM failiks.

Kursuse hind: 225 eurot/ inimene (lõplik). Sisaldab koolitust ja õppematerjale
Läbiviija: Lembit Miil, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppejõud
Grupi suurus:  6-12 inimest
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 445 1968;
501 4291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.hariduskeskus.ee/taiendope

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee