KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tööalane eesti keele jätkukoolitus

Registreeri kursusele!


Kellele: Õppijad, kes on omandanud A1 taseme (algajad) ja soovivad jätkata A2 tasemega (on omandanud algtaseme ja hääldused)
Aeg: 10.04- 15.06.2012, teisipäev ja neljapäev 09.00-12.15
Maht: 80 tundi
Kursuse kestvus: 2 korda nädalas korraga 4 ak. tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Eesmärk: Eesti  keele omandamine A2 tasemel, tutvumine eestikeelse kultuuriga.

Kursuse teemad:
1. Kontaktandmed. Enesetutvustamine. Kuidas kõnetada võõrast. Kuidas alustada vestlust. Kuidas vestlust lõpetada. 4 tundi
2. Inimese iseloomu psühholoogiliste tüüpide kirjeldus; vestluse tekitamine ja  uue teema alustamine. Väljendid oodatud külaliste või kohtumiste puhul. 4 tundi
3. Inimene õpib, kuni elab. Enesetäiendamine, koolitustel osalemine. Kannapöörded- erinevad elulood, arvamuse avaldamine, kommenteerimine, positiivsed ja negatiivsed sündmused. 8 tundi
4. Igapäevane elu. Sõnade seletus. Numbrite kasutamine. Numbrid meie elus. Tähtpäevad. Õnnelikud  ja õnnetud numbrid. 8 tundi
5. Minu töö. Ankeetide täitmine, elulookirjelduse kirjutamine, erinevad kirjatüübid. Töö otsimine, kandidaatide valimine, tööintervjuu. Telefoni kasutamine. Reageering kutsele või palvele. 8 tundi
6. Töö ja palk. Töö kui enese teostus. Telefoni vestlus tööandjaga. Töövestlus. Probleemide lahendamine. Nõustumine või mittenõustumine arvamusega. Töökuulutused ajalehes. 8 tundi
7. Emakeelne ja eestikeelne ajaleht. Artiklist kokkuvõtte tegemine. Faktid. Ajakirjandus- neljas võim- küsimustele vastamine.  8 tundi
8. Arstiabi. Raviasutused. haigusi, haigusnähte. ravi, protseduurid. Õnnetusjuhtumid. Tasuta ja tasuline arstiabi. Millest sõltub eluiga?   8 tundi
9. Info ja levi. Arvutid.  Internet meie elus. Info hankimine Internetis Eesti Töötukassa teenuste kohta. 4 tundi
10. Ettevõtlus. Mis mõjutab firma edukust? Graafikute kirjeldamine. Ajurünnak „Äriplaani koostamine“ Äriplaani koostamine ja hindamine. 8 tundi
11.Test ja rollimängud 12 tundi

Koolitajad: Maie Jesjutina, Ruth Leping, Heily Västrik, PKHK keeleõpetajad
Maksumus: 332 eurot/ inimene (sisaldab koolitusmaterjale)
Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK Täiskasvanute koolituse koolitusjuht
Info: Telefon 4427870; 5014291  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee