KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Toiduhügieeni alane koolitus vene keeles

Registreeri kursusele!

Kellele: Müüjad, kokad, abi- ja laotöölised, transporditöölised jne
Maht tundides: 7 tundi
Kursuse toimumisaeg: 13.03.2014
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn 8/12, Pärnu
Eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine toiduseaduse rakendamisega kaasnevate hügieenistandardite täitmiseks
Tulemus: Kursus lõpeb teadmiste testkontrolliga.
Osalejad on omandanud teadmised toiduseaduse rakendamisega kaasnevate hügieenistandardite täitmiseks.
Koolituse teemad: Toiduseadus ja EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta

1.Toiduhügieeni põhimõtted
2. Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
3.Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja –infektsioonid
4.Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
5.Toidu säilitamise viisid ja tingimused ning tempera- tuuri kontroll
6. Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
7.Puhastamine ja desinfitseerimine
8. Kahjuritõrje
9. Isiklik hügieen
10. Enesekontrolli põhimõtted
11.Toitu käsitlevad õigusaktid
12.Toitu käsitleva töötaja kohustused ja vastutus toidu- hügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesandele.

Õpe toimub vene keeles. 

Koolitaja: Küllike Varik, toitlustusspetsialist
Maksumus: 23 EUR
Koolitusjuht: Teele Luks, koolitusjuht
Info: Tel: 44 51 968; 5014291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee