KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Sotsiaalhooldaja koolitus

KOOLITUSE EESMÄRK

Koolituse tulemusena peavad koolitatavad omandama vajalikud teadmised ja oskused sotsiaalhooldajana töötamiseks. Sotsiaalhooldaja koolituse läbinu peab valdama põhilisi meetodeid abivajajate hooldamisel ja juhendamisel. Koolituse läbinu peab olema ettevalmistatud sotsiaalhooldaja I taseme kutseeksami sooritamiseks.
Sotsiaalhooldajad on hoolekande esmatasandi töötajad, kelle põhilisteks tööülesanneteks on: kliendi füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine, kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde  korraldamine ja läbiviimine, majapidamis¬toimingute organiseerimine, kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel, kliendi toitumise jälgimine, vajadusel toiduainetega varustamine, toidu valmistamine, söötmine, kliendile arstiabi korraldamine, arsti korralduste täitmine, ravimite ja abivahendite muretsemine, abistamine ravimite manustamisel ja abivahendite kasutamisel, kliendiga suhtlemine ja teabe andmine ning abistamine asjaajamisel. Sotsiaalhooldajad töötavad erinevates hooldusasutustes ja koduhoolduses.

KOOLITUSE KESTUS

Maht tundides on 280 õppetundi, millest 80 õppetundi on praktika. Koolituse maht ei sisalda koolitatavate iseseisva töö tunde.
Koolituse toimumise aeg: 08.03- 18.05.2012

PROGRAMM

1. Arengupsühholoogia, Helke Heinmets 10 tundi
2. Sotsiaalpoliitika ja inimõigused, Hille Volberg 16 tundi
3. Rahvatervis ja terviseedenduse alused, Marju Lohu 20 tundi
4. Hooldusabivahendid ja ergonoomika, Aita Kütt 20 tundi
5. Sotsiaalhoolekanne , Hille Volberg 20 tundi
6. Erivajadustega inimeste hoolekanne, Monika Koppel 20 tundi
7. Gerontoloogia, Hille Volberg 10 tundi
8. Sotsiaaltervishoid, Marju Lohu 16 tundi
9. Eripsühholoogia ja eripedagoogika, Helke Heinmets 10 tundi
10. Aktiviseerivad tegevused, Malle Kallus 8 tundi
11. Kodumajandus ja korrastustööd, Endla Kuura 6 tundi
12. Suhtlemispsühholoogia, Helke Heinmets 15 tundi
13. Põetamine, Aita Kütt 8 tundi
14. Esmaabi, Sirje Aigro 16 tundi
15. Ettevõttepraktika 80 tundi
16. Praktika kaitsmine 5tundi

MAKSUMUS: 1078 eurot

KOOLITUSJUHT: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee