KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Äriplaani koostamine ja elluviimine

Registreeri kursusele!

Sihtrühm: Ettevõtlikud inimesed, alustavad ettevõtjad
Aeg: 08.04.2013, 2-3 korda nädalas 17.00-20.15 (4 ak. tundi korraga) 
Maht: 100 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.8//12, Pärnu

Eesmärk: Saada valmis oma äriplaan, mis aitab Teid oma äri alustamisel ja ettevõtlusmaastikul tegutsemisel

Koolituse teemad:
1. Ettevõtluse alused
2. Äriidee ja ärikeskkond
3. Äriplaan
4. Toode ja turundustegevus
5. Internetiturundus
6. Ettevõtte raamatupidamise alused
7. Maksunduse alused
8. Finantsplaneerimine
9. Personali planeerimine
10. Tööseadusandlus
11. Töötervishoid ja tööohutus
12. Klientidega suhtlemine, aktiivne müük
13. Kogemuste vahetamine 
14. Euroopa Liidu ja riiklikud toetused, tugistruktuurid
15. Arvutikasutus ja dokumentide vormistamine 
16. Äriplaani esitlus

Õpiväljund: Kursus lõpeb äriplaani koostamise (kirjalik vormistus) ja esitlemisega

Koolitajad:
Eela Malk, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) ärikorralduse eriala õpetaja
Rein Volberg, PKHK majandusainete õpetaja
Ille Kukk, PKHK maksunduse ja majandusarvestuse eriala õpetaja
praktikud erinevatest valdkondadest

Maksumus: 460 eurot/ inimene
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee