KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Toiduhügieeni koolitus 2015 kevad

Registreeri kursusele!

Toimumise kuupäev: planeerimisel 1 kord kuus (täpsed kuupäevad selgumisel)  
Kellele: Müüjad, kokad, abi- ja laotöölised, transporditöölised jne
Maht tundides:
7 tundi
Aeg: 26. juuni 2015 kell 10.00-15.30
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn 8/12, Pärnu
Eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine toiduseaduse rakendamisega kaasnevate hügieenistandardite täitmiseks
Tulemus: Kursus lõpeb teadmiste testkontrolliga.
Osalejad on omandanud teadmised toiduseaduse rakendamisega kaasnevate hügieenistandardite täitmiseks.

Koolituse teemad:
Toiduseadus ja EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta

 1. Toiduhügieeni põhimõtted
 2. Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 3. Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja –infektsioonid
 4. Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 5. Toidu säilitamise viisid ja tingimused ning tempera- tuuri kontroll
 6. Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 7. Puhastamine ja desinfitseerimine
 8. Kahjuritõrje
 9. Isiklik hügieen
 10. Enesekontrolli põhimõtted
 11. Toitu käsitlevad õigusaktid
 12. Toitu käsitleva töötaja kohustused ja vastutus toidu- hügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesandele.

Koolitaja: Küllike Varik, toitlustusspetsialist
Maksumus: 27 EUR/lõplik 
Koolitusjuht: Gerli Ollino, Täiskasvanute koolituse osakonna koolitusjuht
Info: Tel: 44 51 968; 501 4291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee