KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Soome keel meditsiini- ja hooldustöötajale

Registreeri koolitusele!

Kellele: huvilised, kes soovivad õppida soome keelt alg- ehk A1 tasemel keskendudes meditsiini ja hooldustöötaja sõnavarale.
Aeg: 14.10- 11.12.2014, koolitus toimub T ja N
Maht: 50 tundi
Kursuse kestvus: 2,5 kuud
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 8/12 Pärnu
Eesmärk: arendada suulist ja kirjalikku oskust soome keeles ning õppida meditsiini ja tervishoiualast sõnavara. 

Kursuse teemad:
Soomest ja soomlastest
Tähestik, vokaalid, konsonandid, hääldamiserinevustest
Viisakusväljendid
Personaalpronoomenid
Probleemsed sõnad
Verb, verbitüübid, astmevaheldus
Verbide pööramine-olevik,minevik
Kas? küsimus
Possessiivsufiksid
Arvsõnad
Mina. Enesetutvustus
Genetiiv
Kohakäänded
Mitmus
Ajaväljendid
Minu päev
Noomenitüübid. Astmevaheldus
Kodu,korter
Minu kodu-kus elan
Kuidas juhatada teed
Täytyy, pitää..kasutamine
Järgarvud-millal, mitmendal
Partitiiv
Pere
Kaupluses, turul
Toitlustus, toidud, toidukorrad, erivajadused
Olen haige,meditsiini sõnavara
Vaba aeg
Meditsiini ja hooldustöötaja sõnavara,vestlussituatsioonid.

Maksumus: 200 EUR
Grupp: 10-12 inimest
Info: 442 7870; 534 46945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee