KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Raamatupidamise täiendõpe koos raamatupidamisprogrammi Standard Hansa (HansaRaama) tutvustamisega

Registreeri kursusele!

Kellele: Raamatupidajatele, kel puuduvad või on vähesed teadmised ja oskused
raamatupidamisprogrammist arvutis ja soovivad ennast täiendada raamatupidamise
alal.
Aeg: 04.02.2013, kell 17.00-20.15, 4 ak. tundi korraga, T ja N
Maht: 65 tundi
Kursuse kestvus: 2 korda nädalas, 3 kuud, 3 akadeemilist tundi korraga
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi 8/12.

Eesmärk: Anda teadmised ja oskused raamatupidamisest ja raamatupidamisprogrammist.

Kursuse teemad:
Teooria 18 t

Töö- ja puhkeaeg, töötasu ning puhkus uues TLS 4 t
Maksuseadused 2 t
Aastaaruande koostamise põhimõtted 4 t
Rahavoogude aruande koostamine 4 t
Arvestuspõhimõtete, hinnangute ja esitlusviiside muutused ning vigade korrigeerimised 4 t
Praktika  20 t
Töö- ja puhkeaeg, töötasu ning puhkus uues TLS 5 t
Maksuseadused 5 t
Rahavoogude aruande koostamine 5 t
Kompleksülesanne 5 t
Raamatupidamisprogrammi Standard Hansa (HansaRaama) teemad 27 tundi:
Standard Hansa (HansaRaama) programmi tutvustus, üldised seaded 3 t
Müügireskontro, seadistused, müügiarved, laekumised, aruandlus 6 t
Ostureskontro, seadistused, ostuarved, tasumised, aruandlus 6 t
Kassa/ aruandvad isikud, seadistused, kuluaruanded, kassaaruanded 3 t
Põhivara, seadistused, sissetulekud, kulumi arvestused, aruandlus 3 t
Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne 3 t
Standard Hansa (HansaRaama) erinevad lisavõimalused (ettemaksed ja nende sidumine arvetega, arvete ja aruannete saatmised e-mailile jpm) 3 t

Tulemus: Teab ja oskab kasutada igapäevaselt raamatupidamisprogrammi ja teab raamatupidamise uutest tavadest ja nende kasutusest. Kursus lõpeb praktilise ülesande vormistamisega

Maksumus: 332 EUR-i.
Info: Telefon 4427870; 53446945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee