KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Gerontoloogia ja eaka hooldus

Registreeri koolitusele!

Kellele: Õppijad, kes soovivad omandada teamised ja oskused gerontoloogiast ja eakate hooldamisest.
Aeg: 06.02.2013
Kursuse kestvus: 2-3 korda nädalas, 1 kuu.
Maht: 50 tundi
Eesmärk: Eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana.
Tulemus (õpiväljund):
1. Oskab kirjeldada arengupsühholoogia, hoolduse aluste ja gerontoloogia põhialuseid.
2. Oskab kasutada ergonoomilisi võtteid eakate hooldamisel. 
3. Oskab kasutada õigeid vahendeid ja tehnikaid eakate hooldamisel.

Kursuse teemad:
1) Arengupsühholoogia (12 tundi)
Sissejuhatus psühholoogiasse
Arengufaktorid
Arenguteooriad
Täiskasvanuiga
Vananemine ja surm
2) Hoolduse alused (5 tundi)
Inimene füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse tervikuna
Inimese elamistoimingud, abivajaduse olemus läbi kõikide eluetappide
Hooldustöö ja hooldusprotsess
3) Ergonoomika (8 tundi)
Inimese põhiasendid, põhiliigutused ja liikumine läbi elu
Ergonoomika mõiste, kujunemine, eesmärk
Ergonoomiliste töövõtete kasutamine tööaja enda töövõime säilitamiseks
Kliendi/patsiendi abistamine erinevates keskondades ja toimingutes
4) Gerontoloogia (5 tundi)
Sissejuhatus gerontoloogiasse
Vananemisega seotud muutused
Sotsiaalgerontoloogia põhialused
Eakatepoliitika alusdokumendid
5) Eaka hooldus (20 tundi)
Eakate hooldusvormid
Eakate hooldustöö põhimõtted ja vajadus
Eakate aktiivsuse ja tegevusvõime säilitamine, toetamine ja edendamine kodus ja asutuses

Maksumus: 190 eur.
Info:
Telefon 4427870; 53446945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee