KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tööalane inglise keele koolitus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 04.03.2013 
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu
Sihtrühm: Inglise keelest huvitatud isikud, kelle tööle saamist/ töötamist takistab ebapiisav tööalane inglise keele oskus.
Maht: 140 tundi

Eesmärk: Koolitatav omandab koolituse käigus töötamiseks vajaliku erialase sõnavara. Koolituse läbinu oskab tutvustada ennast ja oma eriala inglise keeles,  suudab vastata küsimustele oma ameti ja töökoha kohta, esitada ise samalaadseid küsimusi, vastata tööülesannetega seotud küsimustele.
Õpiväljundid:
• koolituse käigus valmib ingliskeelne CV
• koolituse käigus valmib motivatsioonikiri
• koolituse läbinu oskab tutvustada ennast ja oma eriala inglise keeles
• koolituse läbinu on valmis kandideerima töökohale, kus on vajalik inglise keele oskust
• koolituse läbinu oskab vestelda tööintervjuul inglise keeles
• koolituse läbinu on omandanud töötamiseks vajaliku inglise keele sõnavara

Nõuded alustamiseks: Inglise keele oskus vähemalt A2 tasemel, pigem B1 

Koolituse teemad: 

1. Töötamine rahvusvahelistes organisatsioonides; oleviku ajad; tööga seotud sõnavara 10 tundi
2. Organisatsiooni kirjeldamine, mõiste kaardi koostamine, telefonivestlus, sõnumite edastamine 10 tundi
3. Võõraste kohtade ja ürituste külastamine; meelelahutus –teater, muusika, kino; oma eelistuste ja seisukohtade selgeks tegemine 10 tundi
4. Mineviku ajavormide kasutamine, vestluse arendamine, sõnade toonitamine vestluses, mineviku kogemuste kirjeldamine 10 tundi
5. Töökohtade vahetus, tööülesannete kirjeldamine; külaliste vastuvõtt asutuses 10 tundi
6. Tervisliku seisundi kirjeldamine; majutusettevõtetes kasutatav sõnavara; turisminduses kasutatavad terminid 10 tundi
7. Omadussõnad ja nende võrdlemine, töökohtade kirjeldamine 10 tundi
8. Kaubanduse ja majanduse kirjeldamine – sellega seotud sõnavara omandamine; enda väidete esitamine; ametlik ja mitteametlik kirjavahetus 10 tundi
9. Uudiste edastamine; meedia; õigete eessõnade kasutus, perfekti ajad 10 tundi
10. Töökogemuse kirjeldamine; finantsmaailmas kasutatav sõnavara; arvamuste avaldamine 10 tundi
11. Ökoturism; keskkonnaga seotud sõnavara; keskkonna probleemid; tuleviku moodustamine; tulevikuplaanide arutlemine 10 tundi
12. Klienditeenindus; kliendi rahulolu; telefoni teel korralduste jagamine 10 tundi
13. Määrsõnade õige kasutamine; koguste kirjeldamine; kliendi kaebuste käsitlemine 10 tundi
14. Tänapäevase tehnoloogia kirjeldamine; abi palumine ja abi andmine 5 tundi
15. Modaalverbide õige kasutus; müügi- ja müümisega seotud sõnavara omandamine 5 tundi

Maksumus: 595 eurot (lõplik)
Koolitaja: Piret Laan, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse inglise keele õpetaja
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee