KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Ettevõtluskoolitus

Aeg: 08.04.2013, 2-3 korda nädalas
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 8//12, Pärnu
Sihtrühm: Koolitus on suunatud Eesti Töötukassas arvel olevatele inimestele, kes soovivad taotleda oma ettevõtluse alustamiseks toetust, milleks täna on 4474 EUR. 
Maht: 120 tundi, koolituspäevi nädalas 2-3.  
Eesmärk: Tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi. Nõustada koolitatavaid koolituse käigus äriplaani koostamise ja edasiarendamise osas.

Tulemus: Koolituse läbinu teab ja tunneb ettevõtte loomise ja tegutsemise aluseid ning toetavaid tugisüsteeme, ettevõtlusvorme, ettevõtte tulude tekkimist, tegevusega seotud kulude liike, ettevõtte rajamise etappe, äriplaani olemust. Koolituse lõppedes valmib koolitatavatel äriplaan, mis on aluseks ettevõtjana tegutsemisel.

Koolituse teemad: 
Sissejuhatus ettevõtlusesse 8 tundi Margit-Marit Raudsepp
Äriplaan, äriidee analüüs 16 tundi Piret Koorep
Toode ja turundus 14 tundi Eela Malk
Internetiturundus 6 tundi Aivar Ruukel
Väikeettevõtja raamatupidamise põhialused 10 tundi Ille Kukk
Finantsplaneerimine 8 tundi Ille Kukk
Maksunduse alused 10 tundi Ille Kukk
Tööõigus 8 tundi Rein Volberg
Tööohutus ja –tervishoid 4 tundi Karli Edo
Arvutikasutus ja dokumentide vormistamine 10 tundi Eda Tiismaa
EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid 4 tundi Piret Koorep
Personali planeerimine 2 tundi Külli Song
Konsultatsioon 16 tundi Ille Kukk, Piret Koorep
Äriplaanide hindamine 4 tundi Ille Kukk, Piret Koorep

Maksumus: 720 eurot/ inimene  
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse assistent, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee