KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Plaatija koolitus

Registreeri kursusele!

Kellele:
- huvilised, kes soovid omandada oskuse plaatimistööde teostamiseks ja tulevikus selles valdkonnas tööd alustada;
- huvilised, kes soovivad enda kodu remontida, kuid puuduvad vajalikud oskused.

Aeg: 06.11-13.12.2018, kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi). Koolituspäevad T ja N.
Kestvus:
60 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu, C-korpus

Eesmärk: Õppija õpib tundma tehis- ja looduskivist plaatmaterjale ja käsitsema plaatimistöödel kasutatavaid töövahendeid; omandab oskused tehis- ja looduskivist plaatmaterjalide paigaldamise tehnoloogiast; õpib tundma tööohutuse- ja kvaliteedinõudeid plaatimistööde teostamisel.

Kursuse teemad:
Teooria 5 tundi
1. Oma töö nõuetekohane ja ohutu korraldamine
2. Materjalikulu arvestamine
3. Põhilised ehitusmaterjalid ja nende omadused
4. Põhilised plaatija ehitustööriistad
Praktiline töö 55 tundi
5. Pindade ettevalmistamine
6. Tasandustööd
7. Hüdroisolatsioonitööd
8. Plaatimistööd

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu 
1) valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja; 
2) valmistab ette plaaditavad pinnad, kasutades selleks sobilikke materjale 
3) plaadib seina- ja põrandapinnad keraamiliste ja kiviplaatidega järgides tööde tehnoloogiat ja kvaliteedinõudeid 
4) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; 
5) organiseerib iseseisvalt oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest. 

Koolitaja: Janek Klaamas, ehitusvaldkonna töökoja juhataja ning kutseõpetaja; täiskasvanute koolituse osakonna lektor.
Tallinna Ehituskool, müürsepa eriala 01.09.1990- 17.06.1993
Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika bakalaureuseõpe 2006-2009
Tallinna Tehnikakõrgkool, ehitusjuht (6 taseme baaskoolitus), 44 tundi 27.10.2015

Maksumus:
 540 EUR (võimalik tasuda kahes osas)

Tasumine ning loobumine:
Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Grupi suurus: 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Info: Gerli Ollino, koolitusjuht
Tel: 44 51 968; 501 4291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri kursusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee