KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Klienditeeninduse koolitus koos erialase võõrkeele õppega

Registreeri koolitusele!

Kellele: Teenindus- ja majutusettevõtte valdkonnas tööd otsivad isikud ja teised klienditeenindust õppida soovivad isikud.
Maht: 140 tundi
Aeg: 15.04- 06.06.2013
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 8//12, Pärnu
Eesmärk: Anda teadmised klienditeeninduse põhimõtetest ning professionaalse teenindamise mõtteviisist. 
Õpiväljundid:
• Õppija oskab kirjeldada teenindusliku mõttekultuuri ja teeninduse kui olulise majandusharu olemust.
• Oskab kirjeldada teenindaja rolli ja teenindaja kutse-eetika põhitõdesid.
• Oskab kirjeldada tippteenindajale omaseid käitumisviise, erinevaid tehnikaid ja võtteid klientidega suhtlemisel.
• Oskab analüüsida oma teeninduskäitumist.
• Oskab suhelda erialases võõrkeeles tavapärastes suhtlemissituatsioonides klientidega.
• Oskab tutvustada ennast ja eriala võõrkeeles.
• Oskab mõista üldjoontes lihtsamate tekstide sisu.
• Oskab suhelda, teenindada ja nõustada kliente võõrkeeles.

Kursuse teemad: 
• Klienditeenindaja kutse eetika
• Meeskonnatöö
• Klienditeeninduse alused ja olemus
• Teeninduspsühholoogia
• Müügitöö ja müügitehnikad
• Teeninduskultuur
• Kassatöö
• Hügieeniõpe
• Erialane soome keel

Koolitajad: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetajad, vanemõpetajad, andragoogid.
Maksumus: 728 eur (sisaldab materjale)
Info: Telefon 4427870; 53446945; e-mail; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee